Marcel Ruygvoorn benoemd tot hoogleraar Nationaal en internationaal commercieel contracteren aan de Universiteit Utrecht

01-02-2022

Marcel Ruygvoorn is per 1 februari 2022 benoemd tot bijzonder Hoogleraar op de leerstoel "Nationaal en internationaal commercieel contracteren" bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht. Hij gaat deze deeltijdfunctie uitoefenen naast zijn werk als advocaat en partner bij Van Benthem & Keulen advocaten en notariaat. Johan Koggink, directeur Van Benthem & Keulen: "Wij zijn trots op de benoeming van Marcel Ruygvoorn als bijzonder hoogleraar. Het sluit aan bij de ambities van ons kantoor om wetenschappelijke verdieping te combineren met het pragmatisch, oplossingsgericht adviseren van onze relaties".

In zijn leerstoel wil Marcel zich vooral richten op (de wijze en gevolgen van) risicoreallocatie in de commerciële contractenrechtpraktijk met bijzondere aandacht voor de toepassing van verschillende contractvormen, beleidsmatige aspecten binnen contracterende organisaties en een multidisciplinaire benadering van het leerstuk. Marcel Ruygvoorn: "Commercieel contracteren komt in feite neer op het herverdelen van risico’s ten opzichte van de wet. Dat lijkt simpel, maar het grote aantal juridische procedures op dit gebied laat een ander beeld zien".

Onderzoek

Zijn onderzoek en onderwijs richten zich op het thema "commercieel contracteren". Bijzondere interesse hebben daarbij de wijze waarop commerciële partijen, onder gebruikmaking van welke verschillende contractvormen, hun risico’s trachten te mitigeren, welke beleidsmatige afwegingen en drijfveren daarbij vanuit de eigen organisatie een rol spelen, en in het verlengde daarvan over welke (multidisciplinaire en ook niet strikt juridische) kennis en vaardigheden (aankomende) juristen op de arbeidsmarkt dienen te beschikken.

Bij het departement Rechtsgeleerdheid zal Marcel nauw samenwerken met de docenten en onderzoekers van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht.

“De benoeming van Marcel Ruygvoorn is een verrijking van ons onderzoek én onderwijs op het gebied van commercieel contracteren”, aldus mr. dr. Willem Janssen, hoofddocent Rechtsgeleerdheid. “Als bevlogen docent heeft hij de ontwikkeling van juridische vaardigheden hoog in het vaandel staan. Zijn intensieve betrokkenheid bij de Utrecht Law Clinic is toonbeeld van zijn hart voor de student en rechtsgeleerdheid”.

Marcel Ruygvoorn

Marcel Ruygvoorn (1969) startte zijn carrière als bedrijfsjurist bij de Koninklijke Shell Groep. Sinds 1996 is hij als advocaat en sinds 2004 ook als partner werkzaam bij Van Benthem & Keulen. Marcel geeft leiding aan de praktijkgroepen Commercial Contracting & Dispute Resolution, waaronder ook het bouwrecht valt.

In 2009 is Marcel gepromoveerd met zijn proefschrift “Afgebroken onderhandelingen en de juridische kwalificatie van voorbehouden”.

Naast zijn werk als advocaat was Marcel al als honorair universitair docent privaatrecht aan het Molengraaff Instituut (Universiteit Utrecht) verbonden. Marcel verzorgt onder meer de Capita selecta privaatrecht “Afgebroken onderhandelingen”. Ook vervult hij diverse gastdocentschappen en verzorgt hij veelvuldig postdoctoraal onderwijs (onder andere voor de Academie voor de Rechtspraktijk, de SSR, de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen, de VU Law Academy en het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs). Marcel is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) en heeft zitting in de redactie van het tijdschrift Bedrijfsjuridische berichten, waar hij verantwoordelijk is voor de kernrubriek contractenrecht. In 2020 richtten Van Benthem & Keulen en Universiteit Utrecht de Utrecht Law Clinic op. Marcel heeft zitting in het bestuur van Stichting Utrecht Law Clinic, verzorgt er colleges en begeleidt studenten.

Specialist(en)