Hoe tech savvy moet een jurist zijn?

19-06-2020

In de Jurist, onderdeel van de FD Mediagroep, verscheen de column 'Hoe tech-savvy moet een jurist zijn?' van onze directeur Johan Koggink.

In presentaties die Johan voor studenten verzorgt, wordt hem regelmatig de vraag gesteld over welke competenties de jurist nu en in de toekomst moet beschikken om succesvol te zijn. Het is duidelijk dat een scherp analytisch vermogen, een uitstekende juridische expertise, gevoel voor de context en creativiteit kerncompetenties zijn en blijven van een jurist. Daarnaast spelen andere competenties een belangrijke rol om een succesvol jurist te kunnen zijn. De competenties van een bedrijfsjurist evolueren omdat zijn organisatie met veranderende marktomstandigheden wordt geconfronteerd. In bijna iedere markt is technologie de belangrijkste katalysator van veranderingen. Voor de jurist vereist dit niet alleen het vermogen tot samenwerking met technici, maar ook voldoende affiniteit en primaire kennis van de betreffende technologie. Hoe tech-savvy moet een jurist zijn?

Lees hier de column.

Specialist(en)