Belangrijkste lessen bij juridisch risicomanagement

08-04-2021

In de Jurist van 8 april 2021 verscheen de column "Belangrijkste lessen bij juridisch risicomanagement" van onze directeur, Johan Koggink.

Johan had onlangs het genoegen om de promotie van Ivar Timmer over juridisch risicomanagement online bij te wonen. Ivar is hoofddocent en senior onderzoeker bij de Hogeschool Amsterdam. Juridisch risicomanagement is een actueel onderwerp, denk bijvoorbeeld aan de recente geschillen over de leveringen van AstraZeneca vaccins die aantoonden dat juridische aspecten bij de voorbereiding op risico's zeer belangrijk zijn. Een ander recent voorbeeld is het witwas onderzoek bij ABN AMRO.

De centrale vraag in het promotieonderzoek van Ivar was hoe juridische afdelingen zich verhouden tot het risicomanagement in organisaties. Ivar constateert dat in organisaties veelal nog sprake is van een silomatige benadering, waarbij afdelingen vooral vanuit hun eigen perspectief naar risico-identificatie en
-beheersing kijken.

Ter beantwoording van de bovenvermelde centrale vraag heeft Ivar uitgebreid literatuuronderzoek gedaan, professionals geïnterviewd (waaronder hoofden juridische afdelingen) en onderzoek verricht bij drie organisaties (een bank, een gemeente en een universitair medisch centrum).

Lees hier de column van Johan, waarin de belangrijkste geleerde lessen bij juridisch risicomanagement worden besproken.

Specialist(en)