Licht op Legal: Wet bescherming klokkenluiders: Wat betekent deze nieuwe wet voor uw organisatie?

21-02-2023

Dit is aflevering 78 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Anne Haverkort, partner en advocaat Arbeidsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op de Wet bescherming klokkenluiders. 

Op 24 januari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders aangenomen. De wet is een implementatie van de Europese klokkenluidersrichtlijn. Met deze nieuwe richtlijn wordt de bestaande Wet Huis voor klokkenluiders op een aantal punten uitgebreid en wijzigt de naam in Wet bescherming klokkenluiders (Wbk).

In deze podcast licht Anne toe wat de Wet bescherming klokkenluiders inhoudt. Daarnaast bespreekt Anne wat er voor organisaties verandert en legt zij uit wat organisaties op korte termijn moeten regelen. Anne sluit de podcast af met een aantal concrete acties die ondernemingen op korte termijn moeten oppakken.

Wilt u meer informatie over de Wet bescherming klokkenluiders? Neem dan contact op met Anne Haverkort.

Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar [email protected].

Licht op Legal kunt u via deze pagina (Google Chrome), Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.

Specialist(en)