Licht op Legal: Nieuw Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI): Fraudebestrijding en gegevensverwerking door banken en verzekeraars.

13-07-2021

Dit is aflevering 40 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Mark Murris, advocaat Banking & Finance bij Van Benthem & Keulen, in op het nieuwe Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). Het PIFI regelt hoe en wanneer banken en verzekeraars gegevens mogen verwerken van (rechts-)personen die betrokken zijn bij incidenten. Recentelijk is het PIFI vernieuwd om zo het protocol in lijn te brengen met de recente rechtspraak en de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG).

In deze podcast bespreekt Mark het PIFI en de wijzigingen die zijn doorgevoerd. Ook gaat hij onder andere in op fraude incidenten zoals factuurfraude en marktplaatsfraude en de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over het PIFI? Neem dan contact op met Mark Murris.

Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar lichtoplegal@vbk.nl.

Licht op Legal kunt u via deze pagina (Google Chrome), Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.

Specialist(en)