Wie kunnen ingrijpen in de organisatie van een stichting?

16-10-2018

Een belanghebbende kan aan de rechter verstrekkende voorzieningen vragen om in te grijpen in de organisatie van een stichting. Op verzoek van een belanghebbende kunnen bijvoorbeeld bestuurders van een stichting worden ontslagen en nieuwe bestuurders worden benoemd. Ook kan een stichting op verzoek van een belanghebbende worden ontbonden. Een belanghebbende kan dus ingrijpende invloed hebben op (de governance van) een stichting. De Hoge Raad heeft zich op vrijdag 12 oktober 2018 uitgesproken over wie als belanghebbende kwalificeert.

De wet[1] vermeldt niet wie tot de groep belanghebbenden moet worden gerekend. Eerder bepaalde de Hoge Raad al dat bij de beantwoording van de vraag of iemand belanghebbende is, een rol zal spelen of iemand in een eigen belang wordt getroffen of nauw betrokken is (geweest) bij het onderwerp dat in de procedure wordt behandeld.

In de zaak waarin de Hoge Raad zich nu heeft uitgesproken, had het gerechtshof eerder geoordeeld dat de verzoeker niet-ontvankelijk was omdat hij geen belanghebbende was. Bij die afweging heeft het gerechtshof onder meer laten meewegen dat de verzoeker geen bestuurder is (geweest) van de stichting, en dat de verzochte voorzieningen buitengewoon zwaar ingrijpen in (de governance van) de stichting.

De Hoge Raad overweegt dat geen beslissende betekenis toekomt aan het feit dat iemand geen bestuurder van de stichting is (geweest). Het feit dat de verzochte voorzieningen zwaar ingrijpen, moet volgens de Hoge Raad meewegen bij de inhoudelijke beoordeling van het verzoek. Dit mag dus geen rol spelen bij de voorvraag of verzoeker in zijn verzoek ontvankelijk is.

De zaak is verwezen naar een ander gerechtshof om zich uit te spreken over de vraag of de omstandigheden van verzoeker voldoende zijn om hem als belanghebbende aan te merken.

Dit is een Legal Update van Corinne KuipersĀ en Anneke Verbeek (juridisch medewerker vennootschapsrecht).

[1] Artikelen 2:298 lid 1, 299 en 21 lid 4 BW.

Download als pdf

Specialist(en)