Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen door Tweede Kamer

07-02-2019

In april 2018 informeerden wij u in onze Legal Update over de belangrijkste voorgestelde wijzigingen in het concept wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB). Met de WAB wil het kabinet vaste contracten aantrekkelijker maken en het verschil tussen vast- en flexwerk verkleinen. Afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer zich over de WAB uitgelaten. Het concept wetsvoorstel en een drietal wijzigingen zijn aangenomen met 81 stemmen voor en 69 stemmen tegen.

Hieronder zetten wij de aangenomen wijzigingen op het concept wetsvoorstel voor u op een rij:

1. Schrapping verlenging proeftijd

De voorgestelde verlenging van de proeftijd is door de Tweede Kamer unaniem geschrapt. De Tweede Kamer meent dat de verlenging van de proeftijd alleen nieuwe onzekerheid voor werknemers creëert en dat de werknemers nauwelijks bescherming genieten door een proeftijd van 5 maanden. Daarnaast zou de verlenging van de proeftijd tot vermindering van de arbeidsmobiliteit leiden, omdat werknemers huiverig zouden zijn om van baan te switchen. De schrapping beoogt deze knelpunten te voorkomen.

2. Lagere WW-premie 21-minners

Contracten met jongeren die jonger dan 21 jaar zijn en maximaal 12 uur per week werken, vallen niet onder de hoge premie in het kader van de premiedifferentiatie. Met de wijziging wordt beoogd rekening te houden met de specifieke aard van bijbaantjes door studenten. Het toepassen van de hoge WW-premie ligt bij deze groep namelijk niet voor de hand omdat zij niet in de WW zullen instromen. Door de wijziging wordt vermeden dat studenten in het hoger onderwijs en afgestudeerden uit het MBO tegen elkaar worden uitgespeeld op grond van verschillende arbeidsvoorwaarden en werkgeverslasten.

3. Versoepeling oproepcontract in seizoensarbeid

Voor functies die door klimatologische omstandigheden alleen seizoensmatig kunnen worden verricht, kan bij cao worden afgeweken van zowel de oproeptermijn en de afzegtermijn, als de verplichting om na 12 maanden een arbeidsovereenkomst met vaste arbeidsomvang aan te bieden. Door deze wijziging wordt ingespeeld op de specifieke kenmerken van het werk in dergelijke sectoren

De WAB zal op 19 februari 2019 in de Eerste Kamer worden behandeld. Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Door deze Legal Update brengen wij u op hoofdlijnen op de hoogte van de aangenomen wijzigingen. Voor meer details kunt u contact met ons opnemen.

Dit is een Legal Update van Linda van der Vaart.

Download als pdf