Verzoek tot benoeming van een herstructureringsdeskundige in een WHOA-procedure afgewezen

24-08-2023

De rechtbank Amsterdam heeft onlangs een verzoek tot het benoemen van een herstructureringsdeskundige in een WHOA-procedure afgewezen (ECLI:NL:RBAMS:2023:4153).

De zaak draait om Steinhoff, een internationale meubelwinkelketen. Steinhoff heeft een WHOA-akkoord aan de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders voorgelegd. Alle schuldeisers, behalve een deel van de aandeelhouders, hebben met dit akkoord ingestemd. Een deel van de tegenstemmende aandeelhouders vindt dat Steinhoff onvoldoende informatie heeft verstrekt over het akkoord en meent dat de door Steinhoff gehanteerde waarderingen onjuist zijn. Deze aandeelhouders hebben een dag voor het eindigen van de stemtermijn aan de rechtbank verzocht om een herstructureringsdeskundige aan te stellen.

De rechtbank stelt vast dat aan het eerste vereiste voor het aanstellen van een herstructureringsdeskundige is voldaan, namelijk dat het aannemelijk is dat Steinhoff insolvent zal worden. De aan Steinhoff verstrekte leningen worden op korte termijn opeisbaar en Steinhoff kan die leningen niet volledig aflossen.

Vervolgens overweegt de rechtbank dat de WHOA-procedure als uitgangspunt heeft dat de schuldenaar zelf een akkoord aanbiedt. Na aanstelling van een herstructureringsdeskundige kunnen ook schuldeisers en aandeelhouders het initiatief tot een aan te bieden akkoord nemen. Het doel daarvan is dat de kans van slagen van een akkoord wordt vergroot. Het doel van het aanstellen van een herstructureringsdeskundige is niet het verkrijgen van meer informatie of een andere waardering. Schuldeisers mogen een verzoek tot aanstelling van een herstructureringsdeskundige ook niet gebruiken om een vergevorderd herstructureringsproces te verstoren om een betere onderhandelingspositie te verkrijgen. De voordelen van de benoeming van een herstructureringsdeskundige moeten dus worden afgewogen tegen de nadelen, bijvoorbeeld de vertraging van het proces. Bij deze belangenafweging kijkt de rechtbank onder meer naar de fase waarin de akkoordprocedure zich bevindt en de steun die er voor het akkoord is.

De rechtbank komt tot de conclusie dat het aanstellen van een herstructureringsdeskundige in dit geval aanzienlijke vertraging zou veroorzaken en de belangen van schuldeisers niet zou dienen. Het voorgestelde akkoord is al ter stemming voorgelegd en heeft brede steun van schuldeisers. Het argument van de aandeelhouders dat extra informatie verkregen kan worden via een herstructureringsdeskundige wordt verworpen, omdat de homologatieprocedure voldoende waarborgen biedt tegen gebrekkige informatie. Het geschil over de waarde van de onderneming kan ook tijdens de homologatie worden behandeld. De rechtbank wijst het verzoek tot het benoemen van een herstructureringsdeskundige dus af.

Wilt u meer weten over de WHOA? Bekijk dan de WHOA-pagina op onze website of lees de Legal Updates wij eerder over de WHOA schreven. Ook is de WHOA-procedure uitgebreid aan bod gekomen in onze tweewekelijkse juridische podcast Licht op Legal. Liever persoonlijk contact? Neem dan gerust contact op met een van onze specialisten van het team Herstructurering & Insolventie.

Dit is een Legal Update van Lucas van Walraven.

Download als pdf

Specialist(en)