Versoepeling regels premiedifferentiatie WW door coronacrisis

20-03-2020

In eerdere Legal Updates en onze podcast Licht op Legal informeerden wij u over de premiedifferentiatie WW. De bedoeling van deze premiedifferentiatie is het stimuleren van vaste contracten. Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt vanaf 1 januari 2020 een lagere WW-premie. Hier is wel een aantal regels aan verbonden.

Deze week is aangekondigd dat de regels rondom premiedifferentiatie WW op twee punten worden versoepeld:

  1. Uitstel administratie schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

    Een werkgever mag bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd alleen de lage WW-premie afdragen wanneer een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een getekend addendum in de administratie is opgenomen. Om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen, hebben werkgever eerder al extra tijd gekregen tot 1 april 2020. Vanwege het coronavirus is deze periode verlengd tot 1 juli 2020. Let op: dit 'coulanceregime' geldt alleen voor werknemers die al op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren.
     
  2. Versoepeling overwerk

In de WAB is geregeld dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. In sommige sectoren, zoals de zorg, werken werknemers door het coronavirus meer over dan gebruikelijk. Om die reden zal de regeling voor overwerk worden versoepeld. Het is nog niet bekend op welke manier de regeling wordt aangepast. Het ministerie zal de regeling zo spoedig mogelijk uitwerken.

Naar aanleiding van voorgaande maatregelen is ook het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW aangepast. Zodra de regeling rondom overwerk bekend is, zal een nieuwe update van dit kennisdocument verschijnen.

Dit is een Legal Update van Anne Haverkort.

Download als pdf

Specialist(en)