Subsidieregeling behoud langdurig zieke zorgwerknemers

01-07-2022

Op 15 juni 2022 is de Subsidieregeling behoud langdurig zieke zorgwerknemers gepubliceerd. De subsidie stimuleert zorgaanbieders om langdurig zieke werknemers langer in dienst te houden, zodat zij meer tijd hebben om te herstellen en te re-integreren.

Inhoud subsidieregeling

Zorgaanbieders (werkgevers sector zorg en welzijn) die werknemers ná het tweede ziektejaar in dienst houden, worden gedeeltelijk gecompenseerd. De aard en oorzaak van de ziekte is niet relevant. De subsidieregeling is dus niet alleen bedoeld voor werknemers met Long COVID-klachten.

Voorwaarden en verplichtingen subsidie

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet:

  • met de werknemer een verlengde loondoorbetaling van minimaal 6 maanden zijn afgesproken
  • de eerste ziektedag van de werknemer gelegen zijn in de periode maart tot en met december 2020 en
  • het UWV de vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling hebben bevestigd (waardoor de WIA-aanvraag maximaal 12 maanden wordt uitgesteld)

De subsidieregeling legt twee verplichtingen op aan de zorgaanbieder. De zorgaanbieder heeft een meldplicht als de periode van vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling wordt verkort of uitgebreid of als de loondoorbetalingsverplichting eerder eindigt, bijvoorbeeld doordat de werknemer volledig is hersteld. Verder heeft de zorgaanbieder die meer dan € 25.000,- aan subsidie ontvangt een administratieplicht. Dit houdt in dat zij een overzichtelijke en controleerbare administratie moet bijhouden en deze ten minste 10 jaar moet bewaren.

Hoogte subsidie

De hoogte van subsidie per werknemer bedraagt € 1.100,- voor elke maand dat vrijwillig loon is doorbetaald. Er wordt gewerkt met een voorschot (van 100%) op basis van de afgesproken duur van de verlengde loondoorbetaling. Na afloop van de loondoorbetalingsperiode wordt het definitieve subsidiebedrag vastgesteld. Er zal een terugbetaling moeten plaatsvinden als de vrijwillige loondoorbetaling toch minder lang heeft geduurd dan afgesproken.

Aanvraag subsidie

Werkgevers kunnen de subsidie tot 1 februari 2023 aanvragen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Dit is ook het geval als de vrijwillige loondoorbetalingsperiode is ingegaan voor inwerkingtreding van de subsidieregeling op 15 juni 2022.

Heeft u vragen over de Subsidieregeling behoud langdurig zieke zorgwerknemer, neem dan contact op met één van onze specialisten.

Dit is een Legal Update van Anne Haverkort en Lisa Schouten.

Download als pdf

 

Specialist(en)