Rijkswaterstaat maakt herstel gebrek Model K-verklaring mogelijk

09-05-2017

Rijkswaterstaat maakte onlangs bekend mogelijk te maken dat inschrijvers op een aanbesteding gebreken bij het indienen van de zogenoemde Model K-verklaring kunnen herstellen. Dat brengt een breuk met de huidige aanbestedingspraktijk met zich mee, nu uit vaste jurisprudentie volgt dat herstel van dergelijke gebreken niet mogelijk is.

Met een Model K-verklaring verklaart de inschrijver dat zijn inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging die in strijd is met het Nederlandse of het Europese mededingingsrecht (het kartelverbod). Een Model K-verklaring is enkel rechtsgeldig wanneer deze is ondertekend door de statutair bestuurder die de inschrijver rechtsgeldig kan vertegenwoordigen. Wanneer een inschrijver alleen door twee of meer bestuurders kan worden vertegenwoordigd, moet het statutair bepaalde aantal bestuurders de Model K-verklaring op de in de aanbestedingsstukken vermelde wijze ondertekenen. 

Het is vaste jurisprudentie dat een gebrek in de ondertekening van de Model K-verklaring geen eenvoudig herstelbaar gebrek is. Dat volgt uit vaste rechtspraak, zie bijvoorbeeld deze uitspraak van de rechtbank Den Haag van 30 maart 2016 (rechtsoverweging 4.5) en is ook logisch: het is van groot belang dat inschrijvingsdocumenten rechtsgeldig zijn ondertekend en herstel daarvan zou (in feite) neerkomen op extra tijd of een tweede kans op een inschrijving voor één inschrijver. Dat levert schending van het aanbestedingsrechtelijke gelijkheidsbeginsel op. Aanbestedende diensten zijn daarom gehouden een inschrijving met een ondertekeningsgebrek in de Model K-verklaring als ongeldig terzijde te schuiven.

Rijkswaterstaat constateerde relatief veel gebreken bij de ondertekening van de Model K-verklaring en vindt het naar eigen zeggen vervelend om die inschrijvingen dan telkens ongeldig te moeten verklaren. Daarom zal Rijkswaterstaat voor alle nieuw te publiceren aanbestedingen een expliciete herstelmogelijkheid in de aanbestedingsstukken opnemen. Voor lopende aanbestedingen geldt de herstelmogelijkheid nog niet.

Dit is een Legal Update van Anne Kusters.

Download als pdf

Specialist(en)