Rijinstructeur terecht op staande voet ontslagen wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag

08-03-2022

Op 17 februari 2022 heeft het Gerechtshof 's-Hertogenbosch uitspraak gedaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag van een rijinstructeur tegenover zijn leerlingen. In deze zaak kwam het hof tot het oordeel dat het ontslag op staande voet terecht was gegeven.

Aanleiding

Op 3 november 2020 vernam de werkgever van een leerling dat een rijinstructeur verbaal seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover haar had vertoond. De werkgever heeft de rijinstructeur hiermee op 5 november 2020 geconfronteerd. In dit gesprek gaf de rijinstructeur aan dat de zaken juist omgekeerd waren. Hij zei dat de leerling hem leuk vond en dat ze dat aan hem had laten blijken. Hij heeft de werkgever een WhatsApp-bericht van de leerling laten zien waarin zij hem een kus-icoontje stuurde.
De rijinstructeur kreeg het voordeel van de twijfel, maar wel een waarschuwing. Enige tijd later, op 13 november 2020, ontving de werkgever nog een klacht over de rijinstructeur met betrekking tot verbaal seksueel grensoverschrijdend gedrag. Werkgever besloot toen om meerdere vrouwelijke leerlingen van de rijinstructeur te bellen en vragen te stellen over zijn gedrag. Naar aanleiding van die telefoongesprekken zijn er vijf schriftelijke verklaringen opgesteld die allemaal zagen op verbaal grensoverschrijdend en intimiderend gedrag van de rijinstructeur. Vervolgens is de rijinstructeur tijdens een gesprek op 16 november 2020 op staande voet ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag, ongepaste seksueel getinte opmerkingen, ongewenste intimiteiten en intimidatie van een aantal vrouwelijke rijschool leerlingen.

Rechtsgeldig ontslag op staande voet

Bij de kantonrechter hield het ontslag op staande voet stand. Tegen de uitspraak van de kantonrechter ging de rijinstructeur in hoger beroep. Het hof oordeelde eveneens dat sprake was van een rechtsgeldig ontslag op staande voet.

Het hof overwoog dat aan het vereiste van onverwijldheid was voldaan. Het was begrijpelijk dat de werkgever – uit zorgvuldigheid, gelet op de ernst en de aard van de klacht – niet direct na de eerste melding tot ontslag op staande voet was overgegaan. Na de tweede melding werd pas duidelijk dat daadwerkelijk sprake was van grensoverschrijdend gedrag en de werkgever had vanaf dat moment voortvarend gehandeld. Ook was volgens het hof sprake van een dringende reden. In eerste aanleg hadden getuigenverhoren plaatsgevonden en iedere verklaring voor zich bewees dat de rijinstructeur grensoverschrijdend en intimiderend gedrag had vertoond. Verder overwoog het hof dat er sprake was van een bepaalde machtspositie tussen de rijinstructeur en de (kwetsbare) leerling die meestal alleen met hem was in een kleine omgeving (auto). Door het gedrag van de rijinstructeur kon de werkgever de veiligheid van (kwetsbare) leerlingen niet meer garanderen. Bovendien was de rijinstructeur nog maar zes weken in dienst. Alles afwegende concludeert het hof dat er sprake was van een dringende reden voor ontslag op staande voet.

Heeft u vragen over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag? Bekijk dan onze themapagina of neem contact op met één van onze specialisten.

Dit is een Legal Update van Lisa Schouten.

Download als pdf

Specialist(en)