Re-integratieverplichtingen tijdens coronacrisis

01-04-2020

Het UWV toetst bij iedere WIA-aanvraag of de re-integratie inspanningen voldoende zijn geweest. Als de verplichtingen op basis van de Wet verbetering poortwachter niet zijn nagekomen, legt het UWV een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken op. Door de coronacrisis kan het voorkomen dat de re-integratie van een medewerker tijdelijk stil komt te liggen. Veel werkgevers willen weten hoe het UWV hiermee omgaat.

Gisteren heeft het UWV daarom een addendum op de Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd. In dit addendum geeft het UWV aan dat het waar nodig maatwerk zal toepassen. Het UWV zal per geval beoordelen of er een plausibele reden is dat de re-integratie inspanningen niet verricht zijn. Er zal coulant worden omgegaan met de huidige situatie. De uiteindelijke beoordeling vindt plaats na een bindend advies door de Landelijke Loonsanctie Commissie (LLC). Het UWV zegt toe dat de LLC "waakt over de grenzen van redelijkheid in relatie tot Covid-19".

Voor vragen over re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers tijdens de coronacrisis kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Dit is een Legal Update van Anne Haverkort.

Download als pdf

 

Specialist(en)