Ontwikkelingen rondom de Wet DBA

30-09-2021

Verlenging handhavingsmoratorium Wet DBA

Op 20 september 2021 hebben minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) in de zevende voortgangsbrief ‘Werken als zelfstandige’ aangekondigd dat het handhavingsmoratorium van de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) wordt verlengd totdat er een volgend kabinet is. Dit betekent dat de Belastingdienst de Wet DBA tot die tijd niet zal handhaven, tenzij sprake is van 'kwaadwillendheid' of als aanwijzingen van de Belastingdienst niet binnen een redelijke termijn worden opgevolgd.

Het handhavingsmoratorium ziet uitsluitend op fiscale aangelegenheden. De Inspectie SZW (vanaf 1 januari 2022 de 'Nederlandse Arbeidsinspectie' genaamd) houdt wel actief toezicht als het gaat om de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet. Verder kan ook een zelfstandige tegenover de opdrachtgever (achteraf) claimen een werknemer te zijn. Gelet op vorenstaande blijft het advies om alleen met echte zelfstandigen een overeenkomst van opdracht af te spreken en gebruik te maken van de modelovereenkomsten van de Belastingdienst.

Bevindingen pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

In de voortgangsbrief komt ook de stand van zaken rondom de in januari 2021 gestarte pilot van de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie aan de orde. De webmodule (een digitale vragenlijst) beoogt een opdrachtgever meer duidelijkheid te verschaffen over de vraag of bepaalde werkzaamheden al dan niet buiten dienstbetrekking kunnen worden verricht. Hoewel de pilot maar zes maanden zou duren, is deze nog steeds gaande en is de webmodule nog steeds actief. De pilot heeft inmiddels al voldoende opgeleverd om de webmodule verder te verbeteren, maar een volgend kabinet zal moeten besluiten of (een vorm van) de webmodule wordt ingevoerd en wat de status van de uitkomst zal zijn: wel of geen juridische zekerheid.

Wilt u meer informatie over de kwalificatie van een arbeidsovereenkomst? Vraag dan vrijblijvend een exemplaar aan van het boek 'Arbeid & Pensioen in de praktijk' of neem contact op om te sparren met een advocaat van ons team Arbeid & Pensioen.

Dit is een Legal Update van Lisa Schouten en Maurits Michon.

Download als pdf

Specialist(en)