Onderzoek naar positie van concurrente schuldeisers in faillissement

17-09-2021

Op verzoek van Minister Dekker heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum ("WODC") verkennend onderzoek gedaan naar de positie van concurrente (MKB-)schuldeisers in faillissement en de mogelijkheden om deze te verbeteren. Gisteren (16 september 2021) heeft Minister Dekker het rapport bij de Tweede Kamer ingediend.

Het WODC heeft diverse mogelijke maatregelen bestudeerd die getroffen zouden kunnen worden om de positie van concurrente crediteuren en mkb-bedrijven te verbeteren. Nu vissen zij immers veelal achter het net; het WODC concludeert dat het gemiddelde uitkeringspercentage voor concurrente crediteuren slechts 0,1% bedraagt. Het WODC onderzocht daarom mogelijke maatregelen zoals een afdrachtsregeling van zekerheidsgerechtigden, een minimumpercentage dat aan concurrente crediteuren moet worden uitgekeerd en een achterstelling van aandeelhoudersleningen.

De resultaten van dit onderzoek zullen worden betrokken bij het lopende wetgevingstraject ‘Wet verbetering toezicht, beheer en vereffening in faillissement’ (ook bekend als: WCO III). Wij zullen de ontwikkelingen rondom dit traject nauwlettend blijven volgen.

Dit is een Legal Update van Rhea Bask.

Download als pdf

Specialist(en)