Milieudefensie verliest hoger beroep over luchtkwaliteit

14-05-2019

De rechtszaak die Milieudefensie heeft aangespannen tegen de Staat over de luchtkwaliteit, is opnieuw verloren. Het Hof in Den Haag heeft 7 mei jl. de vorderingen ook in hoger beroep afgewezen.

Milieudefensie vindt dat het Rijk onvoldoende doet om de luchtkwaliteit te verbeteren. De organisatie stelt onder andere dat de luchtkwaliteit niet getoetst moet worden aan de (Europese) wettelijke normen maar aan de strengere eisen uit de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voor fijnstof en stikstofdioxide. Milieudefensie wil dat de overheid binnen een halfjaar voldoet aan deze strengere eisen.

Milieudefensie won in 2017 nog een kort geding tegen de Nederlandse Staat. Toen is de Staat veroordeeld om snel met extra beleid te komen tegen luchtvervuiling en zo snel mogelijk te voldoen aan de Europese normen. In de bodemprocedure die eind 2017 volgde zijn de vorderingen van Milieudefensie echter afgewezen. De rechtbank is van oordeel dat Milieudefensie onvoldoende heeft aangetoond dat de Staat zijn verplichtingen heeft geschonden. De rechtbank heeft onder meer in aanmerking genomen dat de Staat al succesvol maatregelen neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren, dat de WHO-richtwaarden zijn meegewogen bij de bepaling van de grenswaarden van de (Europese) wettelijke normen en dat de Staat toewerkt naar die normen.

Tegen dit oordeel is Milieudefensie tevergeefs in hoger beroep opgekomen. Het Hof is het eens met de rechtbank. Zij betrekt daarbij dat de Staat inmiddels het bestaande luchtkwaliteitsplan heeft aangepast om knelpunten op te lossen. Milieudefensie heeft hier geen kritiek op geleverd en een rechterlijk bevel heeft volgens het Hof op dat punt daarom geen toegevoegde waarde. Omdat het aangepaste plan pas in hoger beroep tot stand is gekomen, ziet het Hof wel aanleiding om de kosten van de procedure in eerste aanleg en van het hoger beroep te verdelen tussen Milieudefensie en de Staat.

Dit is een Legal Update van Mathilde van Velzen-de Boer.

Download als pdf

Specialist(en)