Mascotte 'Heero' van S.C. Heerenveen niet ontslagen

23-09-2022

Op 14 september 2022 heeft de kantonrechter Leeuwarden een door voetbalclub S.C. Heerenveen ingediend verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werknemer, die ook al zo'n 26 jaar vrijwillig de rol van mascotte 'Heero' vervulde, afgewezen (ECLI:NL:RBNNE:2022:3310).

Wat was er gebeurd?

Werknemer is sinds 2009 in dienst bij S.C. Heerenveen en vervulde al zo'n 26 jaar op vrijwillige basis de rol van mascotte 'Heero'.

Tijdens de coronacrisis zijn er een aantal incidenten geweest. Zo zou de commercieel manager eind 2021 de afstandsmaatregelen niet in acht hebben genomen, waardoor tussen hen een woordenwisseling is ontstaan. Werknemer zou zich in januari 2022 ergens in het stadion hebben begeven waar hij niet mocht komen en in februari 2022 de quarantainemaatregelen van de overheid niet in acht hebben genomen. Dit was aanleiding voor twee gesprekken, waarna werknemer twee weken is vrijgesteld van werkzaamheden. Na de periode van vrijstelling vond er opnieuw een gesprek plaats. De werknemer nam dit gesprek heimelijk op met zijn telefoon, hetgeen de algemeen directeur na ruim een uur ontdekte. Diezelfde dag is aan werknemer gemaild dat de club had besloten zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen.

In het ontbindingsverzoek stelde de club niet alleen dat werknemer gezag en coronamaatregelen ondermijnde en op onacceptabele manier met collega's omging, maar ook dat hij zich meermaals dreigend had uitgelaten. Onder meer zou hij tegen de commercieel manager iets hebben gezegd in de trant van: "Ik weet zoveel en jullie gaan er allemaal aan" en "Mij maak je niks. Ik hoef maar de krant te bellen en jullie gaan er allemaal uit" en "Jullie opvolgers staan al klaar.". Later zou hij ook hebben aangegeven over informatie en Whatsapp-berichten te beschikken en hebben gedreigd met openbaarmaking daarvan. Tijdens het gesprek dat plaatsvond na de periode van vrijstelling gaf werknemer het volgende aan: "Deze Whatsapp-berichten kunnen de club kapot maken. Door deze Whatsapp-berichten ligt er een bom onder de club" en "Ik kan de club maken en breken. Ik weet zoveel over jullie en de club en kan er zo voor zorgen dat jullie weg moeten. Jullie opvolgers staan al klaar."

Werknemer betwiste het door S.C. Heerenveen geschetste beeld; hij zou zich niet hebben verzet tegen gezag en de geldende coronamaatregelen (de commercieel manager daarentegen wel) en zich ook nooit dreigend hebben uitgelaten. Wel zou hij – uit bezorgdheid – grensoverschrijdende incidenten binnen de club aan de kaak hebben willen stellen.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter oordeelde dat niet is komen vast te staan dat werknemer verwijtbaar heeft gehandeld. Van de vermeende dreigementen zijn nooit schriftelijk aantekeningen gemaakt. Werknemer heeft daarvoor ook nooit een schriftelijke waarschuwing ontvangen. Wel overwoog de kantonrechter dat uit de door werknemer gemaakte audio opname blijkt dat hij beschikte over Whatsapp-berichten van collega's, "over bepaalde dingen, die als ze waar zijn, niet best zijn" en dat werknemer had aangegeven dat er door openbaarmaking van deze berichten een bom onder de club kon komen te liggen. Hoewel deze uitlatingen bedreigend kunnen zijn overgekomen, vindt de kantonrechter de uitlatingen, zeker onder de omstandigheden en in de context waarin deze zijn gedaan, niet zo ernstig dat zij beëindiging van het dienstverband rechtvaardigen. Bovendien hebben de uitlatingen ook niet direct geleid tot arbeidsrechtelijke consequenties, althans daarover is niets schriftelijk vastgelegd. 

Ook oordeelde de kantonrechter dat geen sprake is van een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. De verhouding tussen partijen is onder druk komen te staan, maar het was te voorbarig om te concluderen dat partijen niet meer met elkaar verder zouden kunnen.

De arbeidsovereenkomst tussen S.C. Heerenveen en de werknemer blijft (voorlopig) bestaan en de werknemer moet weer worden toegelaten tot het werk.

Tot slot

Deze uitspraak onderstreept het belang van goede dossieropbouw, het nemen van de juiste maatregelen en de schriftelijke vastlegging daarvan. Heeft u te maken met een ongewenste situatie op de werkvloer en wilt u zich ervan verzekeren dat u op het juiste moment de juiste stappen onderneemt? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Dit is een Legal Update van Lisa Schouten en Maurits Michon.

Download als pdf

Specialist(en)