Inwerkingtreding wijziging Wsnp per 1 juli 2023

05-06-2023

Op 7 februari 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wijziging van de Faillissementswet. Deze wijziging heeft onder meer tot gevolg dat het wettelijke schuldsaneringstraject (ook wel bekend als de Wsnp) voor natuurlijke personen (ofwel voor burgers) in principe anderhalf jaar zal gaan duren, in plaats van de huidige drie jaar. Op 26 mei 2023 heeft de minister voor Rechtsbescherming bekendgemaakt dat de nieuwe regeling vanaf 1 juli 2023 in werking treedt.

De nieuwe regeling, waaronder de kortere duur van het schuldsaneringstraject, gaat gelden voor trajecten die vanaf 1 juli 2023 ingaan. Het ministerie heeft onderzocht of het mogelijk is om de verkorte duur ook voor lopende trajecten te laten gelden. Dit bleek om juridische redenen niet mogelijk. Het ministerie heeft zich daarom ingespannen om de nieuwe wet zo snel mogelijk te laten ingaan.

Na de inwerkingtreding van de nieuwe regeling, zal de informatie over de Wsnp op de websites van de Rijksoverheid aangepast worden. Meer informatie over de Wsnp is ook beschikbaar via de website van het Juridisch Loket.

Dit is een Legal Update van Lucas van Walraven.

Download als pdf

Specialist(en)