Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld tot 2021

10-10-2017

Op 6 oktober 2017 berichtte demissionair minister Schultz van Haegen de voorzitter van de Tweede Kamer per brief over de uitgestelde inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het voornemen was aanvankelijk om de Omgevingswet in 2018 in werking te laten treden. Later is die datum opgeschoven naar 2019. De inwerkingtreding van de wet wordt nu verwacht op 1 januari 2021.

Dat de datum van de Omgevingswet opnieuw zou opschuiven, was al min of meer bekend. De minister gaf in juli 2017 een interview aan Binnenlands Bestuur waarin zij toegaf dat de ingangsdatum per 1 juli 2019 niet zou worden gehaald. De minister had eerder al aangekondigd dat zij de Eerste en Tweede Kamer na de zomer zou informeren over de planning.

Dat is nu gebeurd met de Kamerbrief van 6 oktober 2016. Uit deze brief blijkt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet, in overleg met de gemeenten, provincies en waterschappen, is uitgesteld tot 1 januari 2021. Als reden hiervoor geeft de minister aan dat er meer tijd nodig is om de transitie zorgvuldig te kunnen afronden. De minister houdt overigens wel een slag om de arm: “De inzet van mij en mijn interdepartementale en interbestuurlijke partners is er volledig op gericht om het stelsel op deze datum in werking te laten treden. Desalniettemin zijn er onzekerheden die ik slechts beperkt of niet in de hand heb (…). Dit kan ertoe leiden dat omwille van een zorgvuldig proces, ook parlementair, het gereed maken van de wetgeving toch nog meer tijd kost dan ik nu voorzie. Daarom zal ik de planning elk jaar monitoren en toetsen en bezien of er extra inspanningen nodig en mogelijk zijn om de datum van 1 januari 2021 te kunnen halen.

De uitgestelde inwerkingtreding heeft volgens de minister geen gevolgen voor de geplande afronding van de transitie in 2029. Dit betekent onder meer dat gemeenten in dat jaar een omgevingsplan dienen te hebben, dat voldoet aan de eisen van de nieuwe Omgevingswet.

Dit is een Legal Update van de praktijkgroepen Bestuursrecht en Omgevingsrecht.

Download als pdf