Het succesvolle gebruik van Nederlandse WHOA-regelingen bij internationale herstructureringen

25-09-2023

De Nederlandse 'Wet Homologatie Onderhands Akkoord' (WHOA) is een nuttig hulpmiddel gebleken bij internationale herstructureringen. In 2023 hebben Vroon, Steinhoff en Diebold Nixdorf allemaal met succes gebruik gemaakt van de WHOA. In deze Legal Update geven we een kort overzicht van deze drie casussen.

Vroon

De internationale rederij Vroon gebruikte een combinatie van de Nederlandse WHOA en de UK Scheme om haar multi-jurisdictionele herstructurering af te ronden. Twee van de 10 klassen van schuldeisers stemden tegen het WHOA-akkoord in Nederland, maar zij werden uiteindelijk toch gebonden aan het herstructureringsplan toen de Nederlandse rechtbank het akkoord homologeerde (goedkeurde) op 26 mei 2023.

Tegelijkertijd startte Lamo Holding B.V., een tussenholding van Vroon Group B.V., een UK Scheme of Arrangement. In tegenstelling tot de WHOA kan een Scheme of Arrangement alleen worden goedgekeurd als elke klasse van schuldeisers vóór het akkoord stemt. Het Engelse akkoord van Vroon omvatte twee klassen van schuldeisers die het herstructureringsplan beiden steunden. 

De aandeelhouders van Vroon verzette zich tegen de Scheme. Hun aandelenbelang zou namelijk als gevolg van de herstructurering verwateren. De Engelse rechter wees de bezwaren van de aandeelhouders van de hand nu zij in de Nederlandse procedure waren verschenen en gehoord. De Scheme werd uiteindelijk bekrachtigd op dezelfde dag dat het Nederlandse WHOA-akkoord werd gehomologeerd. 

Deze combinatie van de Nederlandse WHOA en de Engelse Scheme is een uitstekend voorbeeld van de toepasbaarheid van de WHOA in complexe multi-jurisdictionele herstructureringen, ook wanneer er niet-EU jurisdicties bij betrokken zijn. 

Steinhoff

Een ander recent geval is dat van Steinhoff. Steinhoff International Holdings N.V. verkeerde al langere tijd in financiële moeilijkheden door de in 2017 ontdekte fraude. Steinhoff zag zich geconfronteerd met schulden ter hoogte van ongeveer €10,4 miljard. Het voorgestelde minnelijke herstructureringsplan om de vervaldata van deze schulden te verlengen werd eerst verworpen door de aandeelhouders. Om een faillissement te voorkomen, bood Steinhoff vervolgens een buitengerechtelijk dwangakkoord onder de Nederlandse WHOA aan. 

Het akkoord werd aangeboden aan drie klassen van schuldeisers en één klasse van aandeelhouders. Alle klassen van schuldeisers steunden het akkoord, maar de aandeelhouders stemden tegen. Steinhoff voerde aan dat als het akkoord niet werd gehomologeerd, een faillissement kon worden verwacht zonder enige uitkering aan de aandeelhouders. Het bezwaar van de aandeelhouders (dat zij 'in the money' waren) werd door de rechtbank verworpen. Op 21 juni 2023 homologeerde de Nederlandse rechtbank het WHOA-akkoord. 

Omdat Steinhoff een openbare WHOA-procedure heeft doorlopen, wordt de uitspraak in de hele Europese Unie erkend (behalve in Denemarken). Dit toont het nut van de WHOA in een internationale context aan en geeft een voorbeeld van hoe de WHOA gebruikt kan worden als een instrument voor een herstructurering in de hele EU. 

Diebold Nixdorf

Het banktechnologieconcern Diebold Nixdorf heeft aan het begin van de zomer een Chapter 11-aanvraag ingediend bij de Amerikaanse faillissementsrechtbank te Texas. Op 1 juni 2023 zijn bepaalde entiteiten van Diebold Nixdorf ook een Nederlandse WHOA-procedure gestart om een parallel herstructureringsplan in Nederland te effectueren. De Amerikaanse rechtbank keurde het Chapter 11-reorganisatieplan van Diebold Nixdorf goed op 13 juli 2023. De Nederlandse rechtbank homologeerde vervolgens begin augustus het WHOA-akkoord. In overeenstemming met Chapter 15 van de Bankruptcy Code heeft de Amerikaanse rechtbank onlangs een beschikking afgegeven waarin het Nederlandse WHOA-akkoord wordt erkend, zodat het in de Verenigde Staten kan worden uitgevoerd.

De balans van Diebold Nixdorf is met ongeveer $ 1.3 miljard opgeschoond als gevolg van deze financiële herstructurering, die tevens voorzag in een nieuwe financiering van ongeveer $ 1.25 miljard aan leningen. De schuldeisers van Diebold Nixdorf van vóór de reorganisatie ontvangen het grootste deel van het eigen vermogen in de geherstructureerde entiteit.

De zaak Diebold Nixdorf laat zien dat de WHOA in veel verschillende grensoverschrijdende situaties kan worden toegepast, ook als er een Amerikaanse jurisdictie bij betrokken is. 

Tot slot

Wilt u meer informatie over (internationale) reorganisatieplannen of WHOA-procedures? Neem dan gerust contact op met een van onze specialisten van het team Herstructurering & Insolventie of bekijk de WHOA-pagina op onze website.

Dit is een Legal Update van Daniël Schuilwerve. 

Download als pdf

Specialist(en)