Gedeeltelijke transitievergoeding bij deeltijdontslag

15-02-2019

Op 14 september 2018 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gewezen die het recht op de transitievergoeding heeft uitgebreid tot gevallen waarbij de arbeidsovereenkomst slechts gedeeltelijk eindigt of waarbij de arbeidsduur wordt verminderd.

Deeltijdontslag

De wet kent het fenomeen deeltijdontslag eigenlijk niet. In de praktijk worden echter wel degelijk arbeidsovereenkomsten gedeeltelijk beëindigd. Dat is bijvoorbeeld aan de orde bij een reorganisatie waarbij functies slechts gedeeltelijk vervallen of als een werknemer blijvend arbeidsongeschikt is voor de fulltime variant van een functie, maar nog wel in staat is om parttime te werken.

De Hoge Raad erkent nu dat gesproken kan worden over een deeltijdontslag van de arbeidsovereenkomst als de vermindering van de arbeidsduur heeft plaatsgevonden in de vorm van:

  1. een gedeeltelijke beëindiging;
  2. een volledig ontslag gevolgd door een nieuwe, aangepaste arbeidsovereenkomst; of
  3. een aanpassing van de arbeidsovereenkomst.

Substantiële en structurele vermindering arbeidsduur

In zijn uitspraak beperkt de Hoge Raad de mogelijkheid om aanspraak te maken op een gedeeltelijke transitievergoeding bij een deeltijdontslag wel tot de gevallen waarin sprake is van zowel een substantiële als een structurele vermindering van de arbeidsduur van de werknemer. Bij een substantiële vermindering van de arbeidstijd gaat het om een vermindering van de arbeidsduur van 20% of meer. Bij een structurele vermindering van de arbeidsduur gaat het om een vermindering die naar verwachting blijvend zal zijn.

Omvang van de transitievergoeding

Wordt voldaan aan de hiervoor genoemde voorwaarden, dan heeft de werknemer recht op een pro rato transitievergoeding, dus berekend naar evenredigheid van de vermindering van de arbeidsduur en op basis van het ‘oude’ salaris.

Dit is een Legal Update van het team Arbeid & Pensioen.

Download als pdf

Specialist(en)