Eindelijk: compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

09-07-2018

Er is al geruime tijd discussie over de verplichting om de transitievergoeding te betalen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Eerder informeerden wij u over het wetsvoorstel om werkgevers te compenseren voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van een langdurig zieke werknemer.

Op donderdag 5 juli 2018 is het wetsvoorstel eindelijk aangenomen door de Tweede Kamer. In tegenstelling tot eerdere berichten, zal de regeling in werking treden per 1 april 2020 (in plaats van 1 januari 2020) Het verzoek moet namelijk worden ingediend bij het UWV en het UWV heeft tijd nodig om dit proces voor te bereiden.

Ook werkgevers die in de periode vanaf 1 juli 2015 tot 1 april 2020 een transitievergoeding hebben betaald, kunnen in de periode van 1 april tot 1 oktober 2020 een verzoek indienen voor een compensatie. De compensatie vindt dus met terugwerkende kracht plaats.

Dit is een Legal Update van Anne Haverkort.

Download als pdf

Specialist(en)