Duurzaamheid bij aanbestedingen; actueel en geactualiseerd

24-05-2019

Duurzaamheid is ook bij aanbesteden een actueel thema. Maatschappelijk verantwoord inkopen en hulpmiddelen daarvoor zijn volop in ontwikkeling. Een goede zaak, want het is in de praktijk voor een aanbestedende dienst niet altijd makkelijk om in een aanbesteding op een goede manier invulling te geven aan doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld social return. Om hierbij te helpen, is het kennisdossier over social return op PIANOo (Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) geactualiseerd. In dit kennisdossier wordt onder andere aandacht besteed aan de verschillende mogelijkheden om social return op te nemen in de aanbesteding. Ook is informatie te vinden over punten waarmee een organisatie rekening moet houden bij inkopen met sociale impact.

Dit kennisdossier is niet het enige dat is geactualiseerd. Om de inkoopkracht van overheden te benutten voor de duurzaamheidstransitie van Nederland, heeft de Rijksoverheid geactualiseerde Rijksbrede MVI-criteria beschikbaar gesteld. MVI staat voor maatschappelijk verantwoord inkopen. Veel overheden, waaronder de Rijksoverheid zelf, hebben zich gecommitteerd om bij 45 impactvolle productgroepen altijd MVI-eisen toe te passen. Om hierbij te helpen bestaat online een MVI-criteriatool. De geactualiseerde versie van deze tool staat sinds 21 mei online. Bij de actualisatie is onder andere aandacht besteed aan social return en het beschermen van mensenrechten in de arbeidsketen. Ook zijn de eisen voor het reduceren van CO2-uitstoot door transport verscherpt en is een nieuw gunningscriterium toegevoegd waarmee gestuurd kan worden op meer hernieuwbare energieproductie.

Het is dus duidelijk dat de Rijksoverheid maatschappelijk verantwoord inkopen wil stimuleren. Hopelijk wordt met deze geactualiseerde hulpmiddelen bereikt dat eisen voor social return en duurzaamheid op een haalbare en zorgvuldige manier worden gebruikt.

Dit is een Legal Update van Walter Engelhart.

Download als pdf

Specialist(en)