De impact van inkomensverlies als gevolg van het coronavirus op kinder- en partneralimentatie

24-03-2020

De impact van het coronavirus is groot en heeft mogelijk ook gevolgen voor uw financiƫle situatie. Als u werkzaam bent als ondernemer, ervaart u mogelijk nu al omzetverlies. Als ZZP'er krijgt u mogelijk minder opdrachten binnen en ziet u uw omzet dalen. Wanneer u in loondienst bent, krijgt u mogelijk (tijdelijk) minder loon uitbetaald of verliest u op enig moment zelfs uw baan. Welk gevolg heeft dit inkomensverlies door het coronavirus op (bestaande) alimentatieverplichtingen? Is het mogelijk om zelfstandig de kinder- en/of partneralimentatie te wijzigen of stop te zetten? Kan dit buiten de rechter om?

Gronden voor wijziging

Het wegvallen of verminderen van het inkomen is in beginsel reden voor wijziging van de alimentatie. De wet noemt een wijziging van omstandigheden als grondslag voor een mogelijke wijziging van de alimentatie. Een inkomenswijziging is dus aan te merken als een dergelijke wijziging van omstandigheden voor zover de draagkracht van de alimentatieplichtige hierdoor vermindert.

Wijziging van de alimentatie vanwege inkomensverlies of -vermindering is dus zeker mogelijk, zolang het verlies niet verwijtbaar of vermijdbaar is. Dat zou anders kunnen als de alimentatieplichtige het verlies zelf heeft veroorzaakt door ontslag te nemen of bijvoorbeeld door (onnodig) te stoppen met zijn onderneming. Inkomensverlies door het coronavirus is echter naar alle waarschijnlijkheid niet aan te merken als vermijdbaar of verwijtbaar inkomensverlies.

Vervolgens zal moeten worden bekeken of het inkomen voor herstel vatbaar is. Hiervoor wordt bekeken of het mogelijk is om weer een vergelijkbaar inkomen te verwerven (bijvoorbeeld in loondienst). Ook zal bekeken moeten worden of de opdrachten voor ZZP'ers en ondernemers na de coronacrisis weer kunnen worden hervat waardoor de omzet op een vergelijkbaar niveau uitkomt. Als er sprake is van niet verwijtbaar en niet (op korte termijn) voor herstel vatbaar inkomensverlies kan de alimentatie gewijzigd worden. Kinder- en partneralimentatie kan op twee manieren worden gewijzigd: in onderling overleg of door de rechter.

Wijziging in onderling overleg

(Ex-)partners kunnen de kinder- en partneralimentatie in onderling overleg wijzigen of stopzetten. De wijziging hoeft niet blijvend van aard te zijn. Het is ook mogelijk om tijdelijke afspraken te maken, bijvoorbeeld voor de duur van de coronacrisis. Het vastleggen van de nieuwe (tijdelijke) afspraken voorkomt onduidelijkheid en onenigheid in de toekomst. Als het lastig is om samen afspraken te maken, dan kan een advocaat of mediator op afstand hulp bieden.

Wijziging door de rechter

Als het niet lukt om in onderling overleg afspraken te maken, kan een procedure worden gestart bij de rechtbank.

Let op, de rechtbank bepaalt zelden dat een alimentatiewijziging terugwerkende kracht heeft. Houd er rekening mee dat reeds betaalde alimentatie in beginsel niet terugbetaald hoeft te worden. De rechtbank bekijkt dit van geval tot geval.

Geen eenzijdige wijziging of stopzetting

Het is niet aan te raden om de betaling van een onderhoudsbijdrage eenzijdig stop te zetten of te wijzigen. Als de onderhoudsbijdrage niet (volledig) wordt betaald, kan de onderhoudsgerechtigde namelijk het LBIO of de deurwaarder inschakelen om de bijdrage alsnog te innen.

Het is dus verstandig om direct actie te ondernemen indien u betalingsproblemen voorziet. Mocht u hulp nodig hebben bij een (tijdelijke) wijziging van partner- en/of kinderalimentatie dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Dit is een Legal Update van Sharon Verhoef.

Download als pdf