Bierviltjes leveren amateurvoetballer bijna € 13.000 op

05-08-2022

Op 5 juli 2022 heeft het Gerechtshof Den Haag geoordeeld (ECLI:NL:GHDHA:2022:1327) dat de op bierviltjes vermelde bedragen nettosalarissen betroffen die aan de werknemer, een amateurvoetballer, waren toegezegd. Doordat de op de bierviltjes genoemde bedragen hoger waren dan de bedragen die de voetballer had ontvangen van de voetbalclub, had de voetballer recht op nabetaling van € 11.000,- netto aan loon en een wettelijke verhoging van 15% over dat bedrag.

Aanleiding

De voetbalclub had voor de seizoenen 2012-2013 en 2013-2014 een arbeidsovereenkomst gesloten met de voetballer. De voetballer stelde dat hij voor beide seizoenen een hoger loon was overeengekomen dan het loon dat in zijn arbeidsovereenkomsten was opgenomen en dat aan hem was uitbetaald. De voetballer onderbouwde dit aan de hand van twee bierviltjes waarop hogere handgeschreven bedragen en de handtekening van de technisch directeur stonden. Volgens de voetballer bleek uit de bierviltjes dat hij een gedeelte 'zwart' zou worden betaald en dat in zijn arbeidsovereenkomsten uitsluitend het 'witte' deel van zijn salaris was vermeld.

De voetballer vorderde achterstallig loon. In eerste aanleg moest er een handschriftdeskundige aan te pas komen om vast te stellen of de handtekening inderdaad afkomstig was van de technisch directeur. Toen uit het deskundigenrapport bleek dat dit met "aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid" het geval was, wees de kantonrechter de loonvordering van in totaal € 11.000,- netto toe.

Hoger beroep

De voetbalclub ging in hoger beroep. In het hoger beroep stond niet langer ter discussie dat de handtekening op de bierviltjes van de technisch directeur waren. Volgens de technisch directeur betroffen de bedragen geen toezegging, maar een salariswens van de voetballer en ging het bovendien om brutobedragen en niet om nettobedragen, zoals de voetballer stelde.

Het hof oordeelde dat de technisch directeur bevoegd was om salarisbesprekingen te voeren en de arbeidsovereenkomsten van de voetballer had ondertekend. De voetballer mocht er daarom op vertrouwen dat de technisch directeur bevoegd was om salarisafspraken met hem te maken. Daarnaast achtte het hof voldoende bewezen dat er nettobedragen op de bierviltjes waren vermeld. In dat verband overwoog het hof dat in de arbeidsovereenkomsten ook nettobedragen waren opgenomen. Bovendien had een toenmalig teamgenoot van de voetballer onder ede verklaard dat destijds was toegezegd dat het zwarte deel contant zou worden betaald. De getuigen van de voetbalclub konden zich onvoldoende herinneren om het door de voetballer geleverde bewijs te ontzenuwen. Het hof achtte het daarom voldoende bewezen dat op de bierviltjes nettobedragen stonden die aan de voetballer waren toegezegd.

De voetballer had dan ook recht op betaling van het achterstallige (zwarte) gedeelte van het loon (€ 11.000,- in totaal), dat met 15% werd verhoogd. Ook de buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor de ingeschakelde handtekeningendeskundige kwamen voor rekening van de voetbalclub.  

Dit is een Legal Update van Lisa Schouten.

Download als pdf

Specialist(en)