Belastingdienst trekt goedkeuring modelovereenkomsten vrije vervanging zzp'ers in

16-08-2023

Belangrijk nieuws voor opdrachtgevers en zzp'ers: de Belastingdienst trekt de goedkeuring van modelovereenkomsten van opdracht die zien op 'vrije vervanging' per 1 januari 2024 in. Dit betekent dat het belangrijk is om te checken of een overeenkomst van opdracht aangepast moet worden om te voorkomen dat er vanaf 1 januari 2024 mogelijk loonbelasting verschuldigd is. De goedkeuring voor modelovereenkomsten die zien op 'geen werkgeversgezag' blijft ongewijzigd.

Aanleiding

Op 24 maart 2023 heeft de Hoge Raad in het Deliveroo-arrest geoordeeld dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst. Over dit arrest schreven wij een Legal Update. In dit arrest oordeelde de Hoge Raad dat ook bij vrije vervanging sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst. Daarom heeft de Belastingdienst besloten de goedkeuring van de modelovereenkomsten die gebaseerd zijn op vrije vervanging in te trekken.

Modelovereenkomsten

Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen gebruik maken van zoge­noemde 'modelovereenkomsten' die door de Belastingdienst zijn opgesteld of goedgekeurd. De Belastingdienst heeft een aantal algemene modelover­eenkomsten gepubliceerd waarbij er in beginsel geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Er zijn onder andere drie verschillende modelovereenkomsten gepubliceerd die zien op de situatie (i) waarin geen sprake is van werkgeversgezag, (ii) waarin de opdrachtnemer vrij te vervangen is, en (iii) waarin een opdrachtnemer via een intermediair voor een derde werkt. Daarnaast heeft de Belastingdienst voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroeps­groepen en individuele overeenkomsten goedgekeurd en gepubliceerd.

Vrije vervanging

Per 1 januari 2024 trekt de Belastingdienst de goedkeuring ten aanzien van modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging in. Hierbij gaat het om de algemene modelovereenkomst vrije vervanging, maar ook om de voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen en individuele overeenkomsten die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst. Dit betekent dat deze overeenkomsten vanaf 1 januari 2024 geen zekerheid meer geven over de kwalificatie van de overeenkomst.

Vervolgstappen

Opdrachtgevers en opdrachtnemers die gebruik maken van een modelovereenkomst die ziet op vrije vervanging moeten vóór het einde van dit jaar de overeenkomst opnieuw beoordelen. Als de overeenkomst niet meer aan de regels voldoet moeten zij de overeenkomst – en mogelijk ook de uitvoering van de overeenkomst in de praktijk – aanpassen. De Belastingdienst stuurt uiterlijk op 1 oktober 2023 een brief aan brancheorganisaties en andere opdrachtgevers/opdrachtnemers van wie de individueel goedgekeurde modelovereenkomsten worden ingetrokken. In andere gevallen stuurt de Belastingdienst geen brief. Als uw organisatie gebruik maakt van een modelovereenkomst, adviseren wij dan ook om deze overeenkomst te (laten) beoordelen en – indien nodig – aan te passen.

Voor meer informatie over de kwalificatie van een arbeidsverhouding en de verschillende contractvormen in het arbeidsrecht kunt u ons boek 'Arbeid & Pensioen in de praktijk' raadplegen. Het boek 'Arbeid & Pensioen in de praktijk' is via deze link kosteloos te downloaden en/of te beluisteren. 

Heeft u een specifieke vraag of behoefte aan een nadere advisering? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Dit is een Legal Update van Anne Haverkort.

Download als pdf

Specialist(en)