Aanzetten leerlingen tot deelname piramidespel door MBO-docente ernstig verwijtbaar

29-05-2018

De Rechtbank Rotterdam heeft recentelijk de arbeidsovereenkomst van een MBO-docente ontbonden omdat zij leerlingen had aangezet tot het meedoen aan een piramidespel, een risicovol kansspel dat in Nederland verboden is.

Onderzoek

In het kader van het onderzoek werden de leerlingen gehoord en zijn de zakelijke mobiele telefoon en de laptop van de docente in beslag genomen. Hieruit bleek dat de docente niet alleen betrokken was bij omstreden geldsystemen zoals piramidespellen en virtuele cryptocurrency maar dat zij leerlingen –onder lestijd – overhaalde om hieraan mee te doen. De docente gebruikte hier haar zakelijke e-mailadres voor.

Privacy docente

Het voornaamste verweer dat de docente bij de kantonrechter voerde, was dat haar privacy was geschonden door het in beslag nemen van de telefoon en de laptop omdat ook privégegevens op de apparaten stonden. De kantonrechter maakte weinig woorden vuil aan dit verweer en oordeelde dat de onderzoeksresultaten desondanks als bewijs mochten worden gebruikt. Daarbij speelde mee dat de onderwijsinstelling op basis van haar gedragscode het recht had om de zakelijke telefoon en laptop van werknemers in te kijken. De kantonrechter vond het ook van belang dat de docente herhaaldelijk had ingestemd met het inleveren van de apparaten en zij deze zaken nog geen twee weken later terug had gekregen.

Beoordeling kantonrechter

De kantonrechter meende dat de onderwijsinstelling zorgvuldig had gehandeld door de beschuldigingen serieus te nemen. Het gedrag van de docente paste volgens de kantonrechter niet bij de relatie tussen docent en leerling en raakte daarnaast (de naam van) de onderwijsinstelling. Het handelen van de docente was naar het oordeel van de kantonrechter ernstig verwijtbaar. Hierbij werd van belang geacht dat een onderwijsinstelling een veilige omgeving moet zijn. De arbeidsovereenkomst met de docente werd dan ook ontbonden zonder inachtneming van de opzegtermijn en zonder toekenning van de transitievergoeding.

Dit is een Legal Update van Linda van der Vaart en Anne Haverkort.

Download als pdf

Specialist(en)