Stichting CAVARIS

Datum faillissement: 18 april 2023

Rechter-commissaris

Naam: mr. K.G. van de Streek
Rechtbank: Rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad

Curator