24CARE B.V.

Datum faillissement: 31 augustus 2021

Rechter-commissaris

Naam: mr. K.G. van de Streek
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad

Curator