Steenhouwerij Maarssen B.V.

Datum faillissement: 15 april 2016
Datum surseance: 05 april 2016

Beschikking surseance
Beschikking omzetting faillissement
Beschikking benoeming opvolgend curator

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.A.M. Penders
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Omschrijving

Bij beschikking van 5 april 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Steenhouwerij Maarssen B.V. (KvK-nummer: 30077504), feitelijk gevestigd te (3542 DT) Utrecht aan de Techniekweg 40, voorlopig surseance van betaling verleend met benoeming van mr. D.M. Staal tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. C. de Jong tot bewindvoerder. Bij beschikking van 15 april 2016 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht de surseance van betaling ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van het faillissement met benoeming van mr. D.M. Staal tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. C. de Jong tot curator. Bij beschikking van 2 oktober 2017 is mr. C. de Jong op eigen verzoek ontslagen als curator met gelijktijdige benoeming van mr. F.A.M. Nowee als opvolgend curator. Bij beschikking van 21 december 2017 is mr. P.A.M. Penders benoemd tot rechter-commissaris.

Curator