Condept Marketing B.V.

Datum faillissement: 29 augustus 2023

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.J. Neijt
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Curator