Masterclass Arbeidsrecht voor HR-professionals

Tijdens de Masterclass Arbeidsrecht voor HR-professionals op donderdag 12 mei 2022 praten wij deze doelgroep bij over de relevante ontwikkelingen op het snijvlak tussen HR en arbeidsrecht. 

Nu vrijwel alle coronamaatregelen zijn opgeheven, zullen wij deze bijeenkomst weer live aanbieden bij ons op kantoor in Utrecht. Wij hebben een heel mooi programma en we kijken er naar uit elkaar weer te kunnen ontmoeten, met na afloop van het inhoudelijke deel een hapje en een drankje.

Wij zullen graag de volgende onderwerpen weer persoonlijk met u behandelen:

Fraude en integriteit op de werkvloer
Onder fraude en integriteit op de werkvloer wordt een scala aan onderwerpen verstaan, zoals bedrog, valsheid in geschrifte en belangenverstrengeling. Bij een vermoeden van fraude is het belangrijk dat een werkgever de juiste stappen zet. Een werkgever zal een vermoeden van fraude willen onderzoeken en zal zich afvragen of de betrokken medewerker op non-actief kan worden gesteld. Wij praten u bij over de actuele ontwikkelingen en do's en don'ts.

Wet(svoorstel) implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Vervolgens zullen wij het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden bespreken. Wij gaan daarbij met name in op de wijzigingen als het gaat om scholing en nevenwerkzaamheden.

Actualiteiten rechtspraak en regelgeving
Tot slot worden de overige actualiteiten in rechtspraak en regelgeving behandeld.

Het programma is als volgt:

13:30 uur  Inloop en ontvangst met koffie & thee
14.00 uur  Fraude en integriteit op de werkvloer, door Anne Haverkort
15:00 uur  Pauze
15:15 uur  Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, door Lisa Schouten
15.45 uur  Actualiteiten in rechtspraak en regelgeving, door Arno van Beurden
16.15 uur  Afsluiting en borrel

Wilt u deelnemen aan de Masterclass Arbeidsrecht en behoort u tot de doelgroep? Schrijft u zich dan in via de aanmeldbutton. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. 

Deelname aan de Masterclass Arbeidsrecht is gratis, doch specifiek voorbehouden aan HR-professionals.