Audioboek De Omgevingswet Thema 6: Natuur en stikstof

Dit thema is onderdeel van het boek 'De Omgevingswet, de belangrijkste veranderingen in de praktijk'.

In het thema 'Natuur en stikstof' vindt u de volgende hoofdstukken:

  • Natuur onder de Omgevingswet
  • Natuur in de Omgevingswet: Een uitbreiding van de zorgplicht?
  • Overname van stikstofrechten: Hoe werkt extern salderen?
  • Onteigening als oplossing voor de stikstofcrisis?
  • Inspraakverplichting bij natuurvergunningen onder de Omgevingswet wél gewaarborgd
  • Stikstofreductie en natuurverbetering, in relatie tot de Omgevingswet
  • Bouwen en stikstof: Ook onder de Omgevingswet een ongemakkelijke combinatie
Thema 6: Natuur en stikstof

U kunt dit thema, en alle andere thema's, beluisteren via deze pagina (Google Chrome), Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp.

Terug naar inhoudsopgave