Audioboek De Omgevingswet Thema 2: Omgevingsvergunning

Dit thema is onderdeel van het boek 'De Omgevingswet, de belangrijkste veranderingen in de praktijk'.

In het thema 'Omgevingsvergunning' vindt u de volgende hoofdstukken:

  • De omgevingsvergunning onder de Omgevingswet: Wat zijn de verschillen met de Wabo?
  • De buitenplanse omgevingsplanactiviteit onder de Omgevingswet: Een flexibel instrument?
  • De vvgb en het bindend adviesrecht van de gemeenteraad vergeleken
  • Vergunningvrij bouwen en de vergunningvrije planactiviteit onder de Omgevingswet
Thema 2: Omgevingsvergunning

U kunt dit thema, en alle andere thema's, beluisteren via deze pagina (Google Chrome), Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp.

Terug naar inhoudsopgave