Audioboek De Omgevingswet Thema 1: Omgevingsplan

Dit thema is onderdeel van het boek 'De Omgevingswet, de belangrijkste veranderingen in de praktijk'.

In het thema 'Omgevingsplan' vindt u de volgende hoofdstukken:

  • Het succes van de Omgevingswet staat en valt met de kwaliteit van het omgevingsplan
  • Het einde van het wijzigingsplan en het uitwerkingsplan uit de Wro
  • Geen welstandscriteria meer in het omgevingsplan?
  • Een aanvraag indienen voor wijziging van het planologisch kader: Blijft dit mogelijk onder de Omgevingswet?
  • Het Omgevingsplan op gespannen voet met het rechtszekerheidsbeginsel?
  • Participatie onder de Omgevingswet: Hoe eerder, hoe beter?
  • Het Omgevingsplan in de overgangsfase: De 'knip' en de Bruidsschat
  • Het delegatiebesluit onder de Omgevingswet: De vervanger van het wijzigingsplan en het uitwerkingsplan?
Thema 1: Omgevingsplan

U kunt dit thema, en alle andere thema's, beluisteren via deze pagina (Google Chrome), Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp.

Terug naar inhoudsopgave