Tennisbond beboet voor het verkopen van persoonsgegevens leden

03-03-2020

De Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) heeft aan de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (“KNLTB”) een boete opgelegd van € 525.000,-, omdat de KNLTB onrechtmatig persoonsgegevens van meer dan 350.000 leden heeft verkocht aan twee sponsoren.

In de zomer van 2018 heeft de KNLTB aan twee sponsoren een grote hoeveelheid persoonsgegevens verstrekt. De ene sponsor ontving persoonsgegevens van 50.000 leden en de andere sponsor ontving persoonsgegevens van ruim 300.000 leden. De AP ontving hierna klachten van leden die telefonisch waren benaderd met een promotionele actie. In oktober 2018 heeft de AP de KNLTB uitgenodigd voor een gesprek, waarna een onderzoek is gestart.

Vanaf 2007 is de KNLTB de persoonsgegevens van leden gaan verzamelen om te verkopen aan sponsoren voor het genereren van inkomsten. De KNLTB vond dat er een gerechtvaardigd belang bestond voor de verkoop van de gegevens aan derden. De AP overweegt dat er doorgaans toestemming nodig is van de betrokkene voor de verkoop van persoonsgegevens en dat de KNLTB deze persoonsgegevens niet had mogen verkopen op grond van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’.

Uit het onderzoek van de AP blijkt dat de KNLTB voor 2007 de persoonsgegevens enkel verzamelde voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst. De KNLTB heeft deze gegevens ook doorverkocht aan de sponsoren. De AP oordeelt dat het doel van de verzameling van deze gegevens (de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst) niet verenigbaar is met het doel van het verstrekken van de gegevens aan sponsoren (het genereren van inkomsten).

De AP concludeert dat de verkoop van de persoonsgegevens in strijd was met de AVG. Op grond van de Boetebeleidsregels 2019 legt de AP een boete op van € 525.000,-. Dit bedrag is gelijk aan de basisboete voor dit soort overtredingen. De AP zag geen aanleiding om de basisboete te verhogen of te verlagen.

De KNLTB heeft besloten in bezwaar te gaan tegen dit boetebesluit. De AP zal dit bezwaar beoordelen.

Dit is een Legal Update van Elze ‘t Hart en Lisa Pennings.

Download als pdf

Specialist(en)