Invordering dwangsom door niet voldoen aan inzageverzoek

10-08-2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) heeft een dwangsom ingevorderd van €48.000 bij een bank, omdat de bank geen gehoor gaf aan een verzoek van een klant om inzage in zijn persoonsgegevens. Daarmee schond de bank de privacywetgeving.

De bank in kwestie betreft Theodoor Gilissen Bankiers (TGB), inmiddels InsingerGilissen Bankiers. De bank werd twee jaar geleden door een klant verzocht om een volledig overzicht te verstrekken van persoonsgegevens die de bank van de klant had. De klant diende, nadat de bank geen inzage had gegeven, bij de AP een handhavingsverzoek in. De AP gaf de bank twee maanden de tijd om alsnog inzage te geven onder een dwangsom van €12.000 per week dat niet aan het verzoek werd voldaan. Pas een maand na het verstrijken van de termijn werd de klant volledig inzage gegeven.
De AP heeft daarom alsnog  €48.000 ingevorderd.

De dwangsom is nog opgelegd onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Echter, ook onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) bestaat de bevoegdheid om een dwangsom op te leggen.

Het feit dat de AP een dwangsom invordert is wel opvallend. De AP legt wel vaker een dwangsom op, maar het daadwerkelijk invorderen van een dwangsom in heel zeldzaam. Er is de afgelopen veel jaren kritiek geweest op de AP. De privacywaakhond zou een tandeloze papieren tijger zijn, mede doordat de AP een kleine organisatie is en weinig bevoegdheden heeft. De AP is met het aannemen van meer mensen, de start van verschillende onderzoeken onder de AVG en ook bovenstaande publicatie hard bezig haar reputatie te verbeteren.

Ten slotte
Wij raden aan om uw interne en externe beleid betreffende inzageverzoeken te beoordelen en er voor te zorgen dat de interne technische en organisatorische processen zo zijn ingeregeld dat tijdig aan een verzoek kan worden voldaan. Vergeet daarbij ook niet de overige verzoeken die betrokkenen kunnen doen onder de AVG, zoals het recht op verwijdering, rectificatie en aanvulling, dataportabiliteit, beperking van verwerking en het recht tot bezwaar.

Indien u vragen heeft over uw privacybeleid kunt u altijd contact met ons opnemen.

Dit is een Legal Update van Elze ’t Hart.

Download als pdf

Specialist(en)