Agricola-Bouw'75 B.V.

Datum faillissement: 10 May 2016

Vonnis
Beschikking benoeming opvolgend curator

Rechter-commissaris

Naam: mr. P.A.M. Penders
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland. locatie Utrecht

Omschrijving

Bij vonnis d.d. 10 mei 2016 heeft de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Agricola-Bouw’75 B.V., tevens handelende onder de naam Jurriëns, gevestigd te (8601 VB) Sneek aan de Wolkammersstraat 14 A (KvK-nummer: 01096819), in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. P.A.M. Penders tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. C. de Jong tot curator. Bij beschikking van 2 oktober 2017 is mr. C. de Jong op eigen verzoek ontslagen als curator met gelijktijdige benoeming van mr. F.A.M. Nowee als opvolgend curator. Bij beschikking van 21 december 2017 is mr. P.A.M. Penders benoemd tot rechter-commissaris.

Curator