Thema Coronavirus VBK

Q&A Coronavirus: Herstructurering

Hoe kan ik het beste het gesprek aangaan met de financier van mijn onderneming? 

Wij adviseren om met een gedegen analyse van de impact van COVID-19 voor uw onderneming en de acties die kunnen worden genomen om de liquiditeit en solvabiliteit van uw onderneming te borgen. Breng voor de diverse scenario’s in kaart welke impact te verwachten is. Identificeer verder welke variabelen kunnen leiden tot liquiditeitsproblemen. Goed beslagen ten ijs gaan is dus het devies.

Wat kan ik doen als de solvabiliteit van mijn onderneming in het gedrang komt? 

In dit geval zijn uitgebreidere maatregelen nodig. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Bijstorten eigen vermogen
  • Stuur op debiteuren en voorraadbeheer zodat minder vreemd vermogen nodig is
  • Desinvesteer; wellicht kan er nu nog een hogere prijs voor worden gekregen dan over een paar weken of maanden. Indien er een externe financiering is aangetrokken, is hier hoogstwaarschijnlijk goedkeuring van die financier voor nodig.
  • Herstructureer de schuld(en):
    • Omzetting van een lening in aandelenkapitaal
    • Onderhands akkoord

Wat moet ik doen als ik de belastingen en premies niet meer kan betalen? 

U moet dit schriftelijk bij de belastingdienst en/of het bedrijfspensioenfonds melden. Meldt u deze betalingsonmacht niet, dan kunt u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gehouden.

De financier verleent geen uitstel en/of ontheffing van verplichtingen; wat moet ik doen? 

Ga geen nieuwe verplichtingen aan waarvan u weet dat deze niet of waarvan uw redelijkerwijze behoort te begrijpen dat deze niet nagekomen kunnen worden.

Beheers het werkkapitaal van de onderneming en denk vervolgens na over het optimaliseren ervan. Focus op het incasseren van vorderingen en, waar mogelijk, stel betalingen uit. Overleg met klanten en leveranciers om – waar mogelijk – tot passende afspraken en oplossingen te komen om deze fase te overbruggen. Houd hierbij belang van de onderneming in acht, maar sluit uw ogen niet voor de belangen van stakeholders.

Inventariseer of desinvesteringen een optie zijn.

Van Benthem & Keulen heeft veel ervaring in het herstructureringen van ondernemingen en het begeleiden van turnarounds. Wij denken met u mee om de solvabiliteit van de onderneming op de middel lange termijn te waarborgen. Laat u in ieder geval bijstaan door deskundigen. Niet alleen is dit belangrijk om uw onderneming door deze moeilijke tijd te loodsen, het schept ook vertrouwen bij uw stakeholders.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Alice van der Schee
+31 30 25 95 567
alicevanderschee@vbk.nl