Thema Coronavirus VBK

Q&A Coronavirus: Familie- & Erfrecht

Alimentatieverplichtingen

Wat kan ik doen als ik de alimentatie niet (langer) kan betalen?

Het is niet aan te raden om de betaling van een onderhoudsbijdrage eenzijdig stop te zetten of te wijzigen. Als de onderhoudsbijdrage niet (volledig) wordt betaald, kan de onderhoudsgerechtigde het LBIO of de deurwaarder inschakelen om de bijdrage alsnog te innen. Het is verstandig om direct andere acties te ondernemen. Geef uw ex-partner duidelijk aan dat betaling van de onderhoudsbijdrage niet mogelijk is. Onderzoek of de alimentatie gewijzigd kan worden, eventueel met behulp van een advocaat.

Kan de alimentatie worden gewijzigd als gevolg van inkomensverlies door het coronavirus?

Het wegvallen of verminderen van het inkomen is – voor zover de draagkracht van de alimentatieplichtige hierdoor vermindert – in beginsel reden voor wijziging van de alimentatie. Wijziging is mogelijk zolang het verlies niet voor herstel vatbaar en niet verwijtbaar is. Inkomensverlies door de coronacrisis is waarschijnlijk niet aan te merken als verwijtbaar inkomensverlies. Vervolgens moet worden bekeken of het inkomen voor herstel vatbaar is. Is het mogelijk om weer een vergelijkbaar inkomen te verwerven? Komen er weer opdrachten voor ondernemers na de coronacrisis of kunnen eerdere opdrachten weer worden hervat waardoor de omzet op een vergelijkbaar niveau uitkomt? En als dat niet lukt, kan een ondernemer anders in loondienstverband inkomen verwerven? Als er sprake is van niet verwijtbaar en niet (op korte termijn) voor herstel vatbaar inkomensverlies kan de alimentatie gewijzigd worden.

Meer informatie hierover leest u tevens in onze Legal Update

Hoe kan ik de alimentatie wijzigen?

Kinder- en partneralimentatie kan op twee manieren worden gewijzigd: in onderling overleg of via de rechter. Overleg eerst met uw ex-partner of het mogelijk is om de kinder- en of partneralimentatie (tijdelijk) te wijzigen. Lukt dat niet dan kunt u  een advocaat vragen om u hierbij te helpen. Door de advocaat kan een wijzigingsprocedure worden gestart bij de rechtbank. Dat kan ook op dit moment.

Vanaf wanneer wordt de alimentatie gewijzigd?

De rechtbank oordeelt zelden dat een alimentatiewijziging terugwerkende kracht heeft. In de praktijk wijzigen rechters doorgaans de alimentatie niet eerder dan vanaf de aankondiging dat niet meer betaald kan worden of vanaf de indieningsdatum van het verzoekschrift bij de rechtbank. Vanaf dat moment kan een alimentatiegerechtigde rekening houden met een eventuele verlaging van de alimentatie. Het is dus raadzaam om niet lang te wachten met het starten van een procedure, als het niet mogelijk is in onderling overleg afspraken te maken.

Zorg- en omgangsregeling

Moet ik de zorg- of omgangsregeling wijzigen vanwege het coronavirus?

Als beide ouders in staat zijn om de kinderen thuis op te vangen, bestaat er niet direct een aanleiding om de regeling te wijzigen. Als kinderen in quarantaine moeten blijven, vanwege een (eventuele) besmetting, is dit in de regel een reden om de regeling in die periode niet te laten plaatsvinden. Probeer gedurende die periode alternatief contact mogelijk te maken, bijvoorbeeld met gebruik van videogesprekken. Als slechts één van beide ouders de kinderen thuis kan verzorgen en er wordt afgeweken van de normale regeling, is het verstandig om hier als ouders (tijdelijke) afspraken over te maken.

Meer informatie leest u tevens in onze Legal Update.

Wat kan ik doen als ik mijn kind(eren) niet mag zien van mijn ex-partner vanwege het coronavirus?

Beide ouders zijn in beginsel verplicht om de zorg- of omgangsregeling na te komen, ook in deze tijden van coronacrisis. Als ouders de omgang stopzetten is er sprake van onttrekking aan het ouderlijk gezag. Wijs de andere ouder hierop. Als uw ex-partner de omgang blijft frustreren, zonder dat hiervoor een noodzaak bestaat, kunt u normaal gesproken een kort geding starten bij de rechtbank. Op dit moment worden zaken alleen behandeld als er sprake is van 'superspoed'.

(Echt)scheiding

Wat zijn de gevolgen van de coronamaatregelen voor de behandeling van lopende procedures?

Na een periode van sluiting van de gerechtsgebouwen in het begin van de corona epidemie, zien wij dat procedures weer met inachtneming van de geldende termijnen plaats vinden. Wel zijn er rechtbanken die de mondelinge behandeling niet fysiek maar digitaal laten plaats vinden. In geval van gemeenschappelijk verzoek worden zaken automatisch schriftelijk afgedaan. Als er sprake is van een eenzijdig verzoek, kan bij een digitale zitting vaak ook een verzoek gedaan worden om de zitting toch in de rechtbank plaats te laten vinden. Afhankelijk van de rechtbank wordt daaraan wel of niet meegewerkt. Uw advocaat kan u daar meer voorlichting over geven.

Wat zijn de financiële gevolgen van vertraging in de (echt)scheidingsprocedure?

Een echtscheiding is pas definitief wanneer de echtscheidingsbeschikking (de uitspraak van de rechter waarin de echtscheiding is uitgesproken) is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Als, als gevolg van de coronacrisis, het verloop van de echtscheidingsprocedure toch langer duurt, dan zal dat gevolgen hebben voor het pensioen en de partneralimentatie. Er moet dan dus meer pensioen worden gedeeld met de ex-partner. De termijn van de alimentatieverplichting vangt pas aan, wanneer de echtscheiding is ingeschreven.

Kan ik op dit moment nog wel scheiden of mijn samenleving beëindigen?

Ja dat kan zeker. Bij een scheiding moeten er over een aantal onderwerpen afspraken worden gemaakt: de (minderjarige) kinderen, de alimentatie, de afwikkeling van financiële zaken en het pensioen. Deze onderwerpen kunnen worden besproken in mediation of onder begeleiding van advocaten. Advocaten en mediators bij Van Benthem & Keulen kunnen bel- of videoafspraken met u inplannen. Het is niet noodzakelijk om naar kantoor te komen. Alles kan op afstand overzichtelijk worden geregeld.

(Levens)testament

Kan ik op dit moment mijn testament of levenstestament laten wijzigen of opstellen door een notaris op afstand?

Het is tijdelijk mogelijk om 'skype-testamenten' te passeren. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is op 21 april 2020 aangenomen. Onderdeel van de spoedwetgeving is een noodregeling voor notarissen. Door deze spoedregeling is het tijdens de coronacrisis mogelijk om een testament te tekenen, zonder daarvoor in persoon bij de notaris te verschijnen. Het is tijdelijk mogelijk om een akte te tekenen met gebruik van audiovisuele communicatie.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Anke Mulder
+31 30 25 95 522
ankemulder@vbk.nl