Omgevingsplan & Omgevingsvergunningen

De Omgevingswet vraagt de komende tien jaar veel van gemeenten. Zo moeten alle bestemmingsplannen in Nederland vóór 2029 worden omgezet in één omgevingsplan per gemeente. Dat zorgt voor veel extra werk bij gemeenten. Daarnaast verandert de procedure voor de aanvraag van een omgevingsvergunning en kan door de nieuwe wet vaker via een kortere procedure met één omgevingsvergunning toestemming worden gegeven voor verschillende activiteiten.

Kortom, er gaat veel veranderen. Wat kan en moet u nu al doen als gemeente? Wat betekent het nieuwe omgevingsplan voor de bouw, ondernemers en vastgoedontwikkelaars? En hoe moet u omgaan met bouwprojecten die nu al lopen en de vergunningsaanvraag voor projecten die pas na 2022 van start gaan? Hieronder wordt u op de hoogte gesteld van de veranderingen binnen het omgevingsplan en omgevingsvergunningen.