Voorkeursrecht

Het voorkeursrecht is een middel voor de overheid om haar positie op de grondmarkt te versterken en grondprijzen te beheersen. Vestiging van het voorkeursrecht heeft tot gevolg dat de eigenaar niet tot verkoop kan overgaan voordat de overheid in de gelegenheid is gesteld om de onroerende zaak te kopen. Pas daarna komt het onroerend goed op de (vrije) markt.

Wat verandert er?

  • Grondslagen voor vestiging van een voorkeursrecht zijn voortaan de omgevingsvisie, het programma en het omgevingsplan
  • Voorkeursrechtbeschikkingen worden voortaan ingeschreven in de openbare registers (Kadaster) in plaats van het gemeentelijke beperkingenregister
  • Bekendmaking van de voorkeursrechtbeschikking vindt voortaan plaats door toezending van de beschikking aan de verkoper
  • Inwerkingtreding van het voorkeursrecht wordt gekoppeld aan het moment van registratie van de beschikking in de openbare registers
  • De termijn waarna opnieuw een voorkeursrecht kan worden gevestigd (na verval of intrekking) verandert in drie jaar in plaats van twee jaar
  • De verlengingstermijn van het voorkeursrecht van tien jaar wordt gewijzigd in twee maal vijf jaar. Dit betekent dat na vijf jaar opnieuw moet worden besloten of het voorkeursrecht van toepassing blijft

Wat zijn de consequenties?

De nieuwe wetgeving over het voorkeursrecht in de Omgevingswet is materieel vergelijkbaar met het huidige stelsel in de Wet voorkeursrecht gemeenten. De nieuwe verlengingstermijn van het voorkeursrecht vereist een extra alertheid van de betrokkenen: na vijf jaar moet opnieuw worden besloten of het voorkeursrecht van toepassing blijft.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wordt er een voorkeursrecht op uw perceel gevestigd? Of wilt u een voorkeursrecht vestigen? Wij kunnen u hierover adviseren.