Aanvullingswet grondeigendom

Op 17 oktober 2019 is de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aangenomen door de Tweede Kamer. Met de Aanvullingswet grondeigendom worden de regelingen en instrumenten voor grondbeleid in de Omgevingswet samengebracht en geüniformeerd zodat ze beter op elkaar afgestemd zijn. De Omgevingswet wordt hiermee aangevuld met regels over onteigening, het voorkeursrecht, kostenverhaal en herverkaveling & kavelruil in het landelijk en stedelijk gebied.

Wat betekenen de aanpassingen en veranderingen voor uw bouwproject? Wat moet u als gemeente doen en wat niet? Waar moet u nu al rekening mee houden? Hieronder wordt u per onderwerp op de hoogte gesteld van de veranderingen binnen het juridisch landschap.