Thema Herstructurering VBK

Herstructurering

De corona pandemie heeft veel impact op de financiële situatie van bedrijven. Bij sommigen heeft de pandemie geleid tot omzetstijgingen, maar andere bedrijven moeten noodgedwongen een beroep doen op de steunmaatregelen van de overheid.

Voor die bedrijven die door de corona pandemie in zwaar weer dreigen te komen is het van groot belang dat er tijdig wordt ingegrepen om de continuïteit te waarborgen.

Deskundig en multidisciplinair advies

Voor de bedrijven die de gevolgen van de crisis aan den lijve ondervinden staat er veel op het spel. De hoop dat het snel weer beter zal gaan overheerst vaak. Toch is het verstandig om juist al in een vroeg stadium specialisten er bij te betrekken. Waarom? Omdat zij op een objectieve manier kijken naar uw organisatie en de situatie goed kunnen analyseren. Deze specialisten kunnen scenario's uitwerken en kunnen u adviseren over mogelijke oplossingen. 

Daarbij is het essentieel dat alle facetten van uw organisatie in beeld komen zodat kan worden bezien hoe de organisatie toekomstbestendig kan worden gemaakt. Dat vraagt om een multidisciplinair team van specialisten dat niet alleen kijkt naar de financiele situatie maar ook de impact op bijvoorbeeld het personeelsbestand kan beoordelen. Een team dat beschikt over de kennis en ervaring om u te begeleiden bij het maken van de juiste keuzes en dat u kan helpen bij het herstructureren van uw bedrijf.

Ons multidisciplinaire herstructureringsteam

Van Benthem & Keulen heeft een multidisciplinair herstructureringsteam dat bestaat uit advocaten en notarissen met specialistische kennis en ruime ervaring op het gebied van financieringen, ondernemingsrecht en (distressed) M&A, arbeidsrecht en insolventierecht. Wij zijn gewend om als team samen te werken en oplossingen te bedenken voor onze cliënten die zelf in zwaar verkeren of die geconfronteerd worden met partners die in zwaar weer verkeren.

Ons team heeft ruime ervaring met alle juridische aspecten die een rol spelen bij herstructureringen en reorganisaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om het adviseren, onderhandelen en procederen voor ondernemingen in het kader van alle financieringen en ten opzichte van bestaande crediteuren en andere stakeholders. Het kan gaan om het aanbieden van een akkoord aan de crediteuren (bijvoorbeeld in surseance of in de WHOA), maar ook het reduceren van overhead door de reorganisatie van het personeelsbestand of het beperken van het aantal verkoopfilialen. Waar nodig werken wij nauw samen met andere specialisten binnen en buiten ons kantoor. Voor het geval dat het gaat om een internationale context beschikken wij over een sterk internationaal netwerk van advocatenkantoren, zodat wij u ook bij internationale herstructureringen kunnen begeleiden.

Is uiteindelijk een faillissement toch onafwendbaar? Ook dan staat ons team klaar om u te ondersteunen en de gevolgen van het faillissement zo veel mogelijk in goede banen te leiden.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Ons team adviseert en zo nodig procedeert onder andere over:

 • Herstructureren van operationele activiteiten
 • Het veiligstellen van bedrijfsonderdelen
 • Begeleiden crediteurenakkoord (o.a. WHOA)
 • Aantrekken van nieuwe financiering (eigen en vreemd vermogen)
 • Advisering over kredietopzegging
 • Distressed M&A: aankoop en verkoop bij dreigend faillissement
 • Collectief ontslag werknemers
 • Sociaal plan en arbeidsvoorwaarden
 • Medezeggenschapsvraagstukken
 • Risico's voor bestuur en toezichthouders bij herstructurering
 • Uitwinning van zekerheden of het voorkomen daarvan
 • Begeleiden van doorstart uit faillissement
 • Begeleiden aanvraag surseance of faillissement

Gerelateerd