Fraude door derden

Het plegen van fraude met vennootschappen is van alle tijden, maar door de digitalisering van de samenleving heeft dit fenomeen een vlucht genomen. Nieuwe technologische ontwikkelingen hebben het wegsluizen van geld bovendien alleen maar gemakkelijker gemaakt. Ook vormen landsgrenzen in de digitale wereld geen drempel meer voor het verplaatsen van vermogen. We zien daarom steeds vaker dat vennootschappen bewust als lege huls worden achtergelaten, waarbij hun schuldeisers achter het net vissen.

De impact van dit soort fraude op uw organisatie is vooral dat er aanzienlijke financiële schade wordt geleden omdat debiteurenvorderingen onverhaalbaar blijken. Gelukkig zijn er manieren om fraude zoveel mogelijk te voorkomen.

Vijf tips om fraude voor te zijn

  1. Controleer altijd uitgebreid de identiteit van nieuwe (belangrijke) contractspartijen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK)
  2. Wees alert op naamswijzigingen (bijvoorbeeld in e-mailberichten en op facturen) en adreswijzigingen
  3. Zorg voor een strakke debiteurenincasso en laat posities (openstaand saldo) niet ver oplopen.
  4. Beding zekerheden zoals een pandrecht, een eigendomsvoorbehoud of een borgstelling
  5. Controleer of het KvK-nummer op ontvangen facturen overeenkomt met gesloten contracten

Heeft u toch frauduleuze handelingen geconstateerd? Onderneem dan zo snel mogelijk actie om de schade te beperken.

Vier praktische tips na ontdekking van fraude

  1. Ga direct na wat uw resterende verhaalsmogelijkheden zijn
  2. Leg beslag
  3. Probeer de verdwenen vermogensbestanddelen te traceren
  4. Beoordeel of de personen met wie u contact had - of andere derden- kunnen worden aangesproken voor uw schade

Dit kan van Benthem & Keulen voor u betekenen

Wilt u een proactieve juridische ondersteuning na ontdekking van fraude of misbruik? Wij kijken graag met u mee bij het in kaart brengen van de fraude en de veroorzakers daarvan. Daarnaast beoordelen wij of er een andere partij aansprakelijk is, bijvoorbeeld het bestuur van de contractspartij of de partij naar wie het vermogen is verplaatst. Als uw contractspartij dreigt te failleren of inmiddels in staat van faillissement verkeert, adviseren wij u over de mogelijke vervolgstappen. Dat geldt ook voor het geval uw contractspartij door turboliquidatie is uitgeschreven uit het handelsregister.

Daarnaast hebben wij veel ervaring met het adviseren over en het voeren van procedures tegen bestuurders en partijen die ondernemingen (op een onrechtmatige wijze) in een andere vennootschap hebben voortgezet, waarbij schuldeisers zijn achtergebleven met een onverhaalbare vordering op een lege vennootschap. Tot slot treden wij tevens regelmatig op voor belanghebbenden die het bestuur van een stichting of vereniging willen aanspreken wegens fraude door de betreffende bestuurders.

Podcast over Fraude en misbruik van vennootschappen

Meer weten over fraude en misbruik van vennootschappen? In aflevering 51 van onze tweeekelijkse juridische podcast ‘Licht op Legal’ gaat onze advocaat Juliette Wareman uitgebreid in op dit onderwerp. Juliette vertelt hoe u fraude en misbruik van vennootschappen kunt herkennen en wat u ertegen kunt doen.