Thema Coronavirus VBK

Coronavirus: Vastgoed

De huidige sluiting is door de Rijksoverheid opgelegd vanwege de volksgezondheid en diezelfde Rijksoverheid heeft aangekondigd met een pakket maatregelen te komen om de economie te steunen.
Op dit moment zijn de omvang, de condities en de impact van deze maatregelen nog niet duidelijk. 

Duidelijk is dat er niet alleen conflicterende belangen zijn tussen een huurder en verhuurder, maar ook gezamenlijke belangen. Het kan immers niet zo zijn dat een huurder door de steunmaatregelen van de overheid grotendeels gecompenseerd wordt en het probleem sec voor de verhuurder zijn rekening en risico komt. Een verhuurder heeft er aan de andere kant niets aan als zijn huurder zijn bedrijfsvoering moet beëindigen en een faillissement dreigt vanwege acute problemen met liquiditeit. De ‘symbiose’ op dat punt moet tussen partijen goed onderkend worden. Daarbij kunnen diverse vragen en (juridische) dilemma’s rijzen over bijvoorbeeld een eerlijke risicoverdeling en de houdbaarheid en voorwaarden van de opschorting van huurbetalingen.

Praktische tips

  • Stel vast of en in welke mate uw branche geraakt wordt door de overheidsmaatregelen en bepaal of er redelijke gronden zijn om afspraken te maken over de opschorting van betalingsverplichtingen.
  • Ga als huurder en verhuurder tijdig met elkaar in gesprek over de eventuele opschorting van betalingsverplichtingen en de daaraan verbonden voorwaarden en leg deze altijd schriftelijk vast.