Thema Coronavirus VBK

Coronavirus: ICT & Privacy

De impact van het coronavirus is groot. Voor zowel de IT-leverancier als de klant kan het moeilijk of zelfs onmogelijk zijn geworden om IT-contracten nog behoorlijk en tijdig na te komen. Wat zijn de gevolgen daarvan voor uw onderneming? Bestaat er een verplichting om schade te vergoeden bij wanprestatie of kan een beroep worden gedaan op overmacht? Kan de overeenkomst worden gewijzigd of ontbonden met beroep op onvoorziene omstandigheden?

Verder brengt de coronacrisis ook vragen op het gebied van privacy met zich mee. In hoeverre mogen gegevens van werknemers met betrekking tot corona worden verwerkt? Mag een onderneming registreren of een werknemer corona heeft? En kan een werknemer worden verplicht om de temperatuur op te meten?

In onze Q&A die u via de link onderaan deze pagina vindt geven wij antwoord op de meest gestelde vragen in verband met het coronavirus.

Praktische tips

  • Inventariseer of de door uw onderneming gesloten IT-contracten voorzien in een regeling omtrent overmacht
  • Indien deze IT-contracten overmachtsbepalingen bevatten, ga dan na wat de reikwijdte daarvan is (zijn de overmachtssituaties contractueel uitgebreid of juist beperkt)
  • Inventariseer of er in de door uw onderneming gesloten IT-contracten een regeling is opgenomen met betrekking tot onvoorziene omstandigheden
  • Volg de adviezen van het RIVM en neem geen extra maatregelen waarbij gezondheidsgegevens van werknemers worden verwerkt die normaliter niet verwerkt zouden worden