Thema Coronavirus VBK

Coronavirus: Herstructurering

Herstructureringen en bedrijven in moeilijkheden

De overheid heeft sinds de uitbraak van het coronavirus veel maatregelen getroffen om ondernemers te steunen. Ondanks deze steunmaatregelen bestaat de kans dat een aantal ondernemingen in de toekomst niet zal kunnen voldoen aan betalingsverplichtingen of anderszins in financiële problemen zal komen. Zeker nu de overheidssteun langzaam wordt verminderd. Het is daarom van belang om na te denken over hoe u uw onderneming op korte termijn door de crisis loodst, maar ook om de gevolgen op de langere termijn te onderzoeken.

Herstructureringsteam

De coronacrisis kan ertoe leiden dat u genoodzaakt wordt om ingrijpende herstructureringen door te voeren in uw organisatie om de continuïteit van uw onderneming of instelling ook op de langere termijn veilig te stellen. Het multidisciplinaire herstructureringsteam van Van Benthem & Keulen kan u en uw onderneming of instelling daarbij begeleiden. Ook begeleiden wij u wanneer u wordt geconfronteerd met klanten of leveranciers in faillissement. Ons team bestaat uit specialisten op het gebied van arbeidsrecht, financieringen, faillissementsrecht en ondernemingsrecht. Waar nodig schakelen wij andere specialisten bij. Via ons netwerk van best friends-kantoren kunnen wij u ook bij grensoverschrijdende herstructureringen van dienst zijn.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Sinds 1 januari 2021 is het insolventierecht verrijkt met een nieuw herstructureringsinstrument: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ('WHOA'). Deze wet maakt het voor noodlijdende ondernemers mogelijk om aan hun schuldeisers en aandeelhouders een akkoord aan te bieden waarin de schulden kunnen worden geherstructureerd. Zo kan een naderend faillissement worden afgewend. Een gedegen voorbereiding is erg belangrijk voor het (snel) slagen van een WHOA-procedure. Raadpleeg onze themapagina over de WHOA voor meer informatie.

Wat kunt u doen?

Liquiditeit is allesbepalend. Er zijn verschillende mogelijkheden om de liquiditeitsproblemen van uw onderneming zoveel mogelijk te beperken. U kunt hierbij o.a. denken aan de volgende maatregelen:

 • Overleg met uw belangrijkste schuldeisers, zoals verhuurder en leveranciers. Met deze partijen kan mogelijk een betalingsregeling worden getroffen. Ook kunnen afspraken worden gemaakt omtrent een uitstel van betaling of een tijdelijke verlaging van de (huur)prijs.
 • Onderzoek en vraag een tegemoetkoming van de overheid aan. Lees voor een overzicht van de huidige steunmaatregelen van het kabinet onze recente drieluik. Het drieluik bestaat uit een Legal Update over de belangrijkste steunmaatregelen voor startups en zzp'ers, een Legal Update waarin de belangrijkste steunmaatregelen voor MKB'ers en grootbedrijven worden besproken en een Legal Update waarin wordt ingegaan op de belastingmaatregelen.
 • Vraag uitstel voor de betaling van belasting. Uitstel kan door alle ondernemers worden aangevraagd middels een brief waarin u uitlegt hoe door de uitbraak van het Coronavirus betalingsproblemen zijn ontstaan. Zie ook hiervoor onze Legal Update over de huidige belastingmaatregelen.
 • Onderzoek of u een beroep kunt doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid ('NOW'). Indien u personeel in dienst heeft, komt u daarvoor mogelijk in aanmerking. Lees hierover meer in de Legal Update van onze specialisten van Arbeid & Pensioen.
 • Optimaliseer uw debiteurenbeleid. U kunt uw debiteuren eerder aanmanen om de openstaande facturen te voldoen en nieuwe debiteuren een betalingskorting aanbieden, indien zij de facturen op korte termijn betalen. Mogelijk kunt u uw klanten ook vragen om een vooruitbetaling of een voorschot, zodat u zeker bent van betaling.
 • Heeft u externe financiering? Inventariseer de relevante bepalingen in de kredietdocumentatie. Ondanks de vele steunmaatregelen van de overheid zal een aantal ondernemingen niet kunnen voldoen aan gemaakte afspraken, die in de kredietdocumentatie zijn vastgelegd. Hier vindt u een aantal aandachtspunten met betrekking tot kredietdocumentatie.
 • Onderzoek pro-actief verdergaande herstructureringsmaatregelen, zoals:
  • inkrimping van het personeelsbestand.
  • het aantrekken van extra financiering, al dan niet door sale/leaseback-constructies of aandelenuitgifte.
  • verkoop van activa c.q. bedrijfsonderdelen.
  • het starten van een WHOA-procedure.

Hoe later ingegrepen wordt, hoe ingrijpender de herstructurering doorgaans zal zijn, hoe kleiner de kans dat de onderneming in afgeslankte vorm gecontinueerd kan worden en hoe meer waarde verloren zal gaan. Niet handelen kan verstrekkende gevolgen hebben.

Waar kan het herstructureringsteam u bij helpen?

Een herstructurering kent vele met elkaar samenhangende aspecten en heeft een multidisciplinair karakter. Ons herstructureringsteam beschikt over alle benodigde kennis, ervaring en projectmanagementvaardigheden. Wij adviseren u onder andere over de navolgende onderwerpen en vragen:

 • Van welke overheidssteunmaatregelen kunt u gebruik maken?
 • Hoe beheerst u uw liquiditeitspositie door de tijdelijke Maatregel Overbrugging Werkgelegenheid?
 • Hoe gaat u om met uw flexschil, sourcing van personeel en het werken met ZZP-ers?
 • Hoe herstructureert u uw personeelsbestand, de arbeidsvoorwaarden en hoe gaat u verstandig om met uw (C)OR, de vakbonden en andere stakeholders?
 • Hoe kunt u extra financieringen aantrekken? Welke mogelijkheden heeft u en hoe onderhandelt u hierover met uw financiers en/of aandeelhouders?
 • Hoe geeft u nieuwe aandelen uit ter versterking van het eigen vermogen c.q. de liquiditeit en welke invloed heeft dit op de zeggenschap binnen de onderneming?
 • Hoe herstructureert u uw bestaande bankfinancieringen?
 • Hoe vergroot ik mijn liquiditeit door het gebruik van sale-and-lease-back-constructies voor bedrijfsmiddelen?
 • Hoe voorkomt u dat groepsmaatschappijen met liquiditeitsproblemen een negatieve impact hebben op gezonde bedrijfsonderdelen? Hoe zet u deze meer op afstand?
 • Kunt u een herstructurering afdwingen van uw stakeholders? Wij helpen u met het opstellen van een herstructureringsplan en begeleiden de onderhandelingen daarover.
 • Is een WHOA-procedure wellicht een verstandige optie en hoe verloopt deze procedure?
 • Hoe stoot u slecht presterende bedrijfsonderdelen zo optimaal mogelijk af? Hoe geeft u het verkoopproces vorm? Wij begeleiden u bij de onderhandelingen met de koper en uw financiers/stakeholders.
 • Hoe koopt u een onderneming van een verkoper in betalingsmoeilijkheden of in faillissement? Wat zijn de specifieke aandachtspunten bij dergelijke distressed transacties? Wij begeleiden u in alle fasen van het proces, van intentieovereenkomst, due diligence tot de koopovereenkomst en de closing.
 • Hoe bereidt u een doorstart, een ziekenhuisconstructie of een sterfhuisconstructie voor?
 • Hoe voorkomt u bestuurdersaansprakelijkheid indien onverhoopt een faillissement onafwendbaar blijkt?
 • Wanneer moet u faillissement aanvragen of een melding van betalingsonmacht indienen bij de fiscus?

Ons team biedt de mogelijkheid een quick scan uit te voeren om snel de mogelijkheden voor een succesvolle herstructurering te verkennen. Heeft u vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met één van onze specialisten.