Thema Coronavirus VBK

Coronavirus: Herstructurering

Herstructureringen en bedrijven in moeilijkheden

De overheid heeft sinds de uitbraak van het coronavirus veel maatregelen getroffen om ondernemers te steunen. Ondanks deze steunmaatregelen bestaat de kans dat een aantal ondernemingen in de toekomst niet zal kunnen voldoen aan betalingsverplichtingen of anderszins in financiële problemen zal komen, zeker nu per 1 april 2022 een einde is gekomen aan de meeste steunmaatregelen. Vanaf 1 oktober 2022 moeten ondernemers bovendien starten met het afbetalen van de belastingschulden die zij hebben opgebouwd tot en met 1 april 2022. Hoewel zij daarvoor in beginsel vijf jaar de tijd krijgen, bestaat de kans dat ondernemers hierdoor in betalingsproblemen komen. Het is van belang om na te denken over de vraag of u verwacht dat uw onderneming in moeilijkheden zal komen te verkeren en hoe u uw onderneming dan door een eventuele crisis loodst.

Herstructureringsteam

De (nasleep van de) coronacrisis kan ertoe leiden dat u genoodzaakt wordt om ingrijpende herstructureringen door te voeren in uw organisatie om de continuïteit van uw onderneming of instelling ook op de langere termijn veilig te stellen. Het multidisciplinaire herstructureringsteam van Van Benthem & Keulen kan u en uw onderneming of instelling daarbij begeleiden. Ook begeleiden wij u wanneer u wordt geconfronteerd met klanten of leveranciers die in betalingsproblemen dan wel in staat van faillissement verkeren. Ons team bestaat uit specialisten op het gebied van arbeidsrecht, financieringen, faillissementsrecht en ondernemingsrecht. Waar nodig schakelen wij andere specialisten bij. Via ons netwerk van best friends-kantoren kunnen wij u ook bij grensoverschrijdende herstructureringen van dienst zijn.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Sinds 1 januari 2021 is het insolventierecht verrijkt met een nieuw herstructureringsinstrument: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ('WHOA'). Deze wet maakt het voor noodlijdende ondernemers mogelijk om buiten faillissement aan hun schuldeisers en aandeelhouders een dwangakkoord op te leggen waarin de schulden kunnen worden geherstructureerd. Zo kan een naderend faillissement worden afgewend. Voor het aanbieden van een WHOA-akkoord heeft de Rijksoverheid een kredietfaciliteit opengesteld: het TOA-krediet.

Een gedegen voorbereiding is erg belangrijk voor het (snel) slagen van een WHOA-procedure. Wij kunnen u daarbij helpen. Raadpleeg onze WHOA-pagina voor meer informatie.

Welke maatregelen kunt u (alvast) nemen?

Liquiditeit is allesbepalend. Er zijn verschillende mogelijkheden om de liquiditeitsproblemen van uw onderneming zoveel mogelijk te beperken. U kunt hierbij o.a. denken aan de volgende maatregelen:

 • Overleg met uw belangrijkste schuldeisers, zoals verhuurder en leveranciers. Met deze partijen kan mogelijk een betalingsregeling worden getroffen, en in voorkomende gevallen zelfs ook worden afgedwongen. Ook kunnen afspraken worden gemaakt omtrent een uitstel van betaling of een tijdelijke verlaging van de (huur)prijs.
 • Optimaliseer uw debiteurenbeleid. U kunt uw debiteuren eerder aanmanen om de openstaande facturen te voldoen en nieuwe debiteuren een betalingskorting aanbieden, indien zij de facturen op korte termijn betalen. Mogelijk kunt u uw klanten ook vragen om een vooruitbetaling of een voorschot, zodat u zeker bent van betaling.
 • Heeft u externe financiering? Inventariseer de relevante bepalingen in de kredietdocumentatie. Ondanks de vele steunmaatregelen van de overheid zal een aantal ondernemingen niet kunnen voldoen aan gemaakte afspraken, die in de kredietdocumentatie zijn vastgelegd. Onderzoek alvast de aandachtspunten met betrekking tot kredietdocumentatie.
 • Onderzoek pro-actief verdergaande herstructureringsmaatregelen, zoals:
  • inkrimping van het personeelsbestand;
  • het aantrekken van extra financiering, al dan niet door sale/leaseback-constructies of aandelenuitgifte;
  • verkoop van activa c.q. bedrijfsonderdelen; en/of
  • het starten van een WHOA-procedure.

Hoe later ingegrepen wordt, hoe ingrijpender de herstructurering doorgaans zal zijn, hoe kleiner de kans dat de onderneming in afgeslankte vorm gecontinueerd kan worden en hoe meer waarde verloren zal gaan. Niet handelen kan verstrekkende gevolgen hebben.

Waar kan ons herstructureringsteam u bij helpen?

Een herstructurering kent vele met elkaar samenhangende aspecten en heeft een multidisciplinair karakter. Ons herstructureringsteam beschikt over alle benodigde kennis, ervaring en projectmanagementvaardigheden. Wij adviseren u onder andere over de navolgende onderwerpen en vragen:

 • Hoe gaat u om met uw flexschil, sourcing van personeel en het werken met ZZP-ers?
 • Hoe herstructureert u uw personeelsbestand, de arbeidsvoorwaarden en hoe gaat u verstandig om met uw (C)OR, de vakbonden en andere stakeholders?
 • Hoe kunt u extra financieringen aantrekken? Welke mogelijkheden heeft u en hoe onderhandelt u hierover met uw financiers en/of aandeelhouders?
 • Hoe geeft u nieuwe aandelen uit ter versterking van het eigen vermogen c.q. de liquiditeit en welke invloed heeft dit op de zeggenschap binnen de onderneming?
 • Hoe herstructureert u uw bestaande bankfinancieringen?
 • Hoe vergroot ik mijn liquiditeit door het gebruik van sale-and-lease-back-constructies voor bedrijfsmiddelen?
 • Hoe voorkomt u dat groepsmaatschappijen met liquiditeitsproblemen een negatieve impact hebben op gezonde bedrijfsonderdelen? Hoe zet u deze meer op afstand?
 • Kunt u een herstructurering afdwingen van uw stakeholders? Wij helpen u met het opstellen van een herstructureringsplan en begeleiden de onderhandelingen daarover.
 • Is een WHOA-procedure wellicht een verstandige optie en hoe verloopt deze procedure?
 • Hoe stoot u slecht presterende bedrijfsonderdelen zo optimaal mogelijk af? Hoe geeft u het verkoopproces vorm? Wij begeleiden u bij de onderhandelingen met de koper en uw financiers/stakeholders.
 • Hoe koopt u een onderneming van een verkoper in betalingsmoeilijkheden of in faillissement? Wat zijn de specifieke aandachtspunten bij dergelijke distressed transacties? Wij begeleiden u in alle fasen van het proces, van intentieovereenkomst, due diligence tot de koopovereenkomst en de closing.
 • Hoe bereidt u een doorstart, een ziekenhuisconstructie of een sterfhuisconstructie voor?
 • Hoe voorkomt u bestuurdersaansprakelijkheid indien onverhoopt een faillissement onafwendbaar blijkt?
 • Wanneer moet u faillissement aanvragen of een melding van betalingsonmacht indienen bij de fiscus?

Ons team biedt de mogelijkheid een quick scan uit te voeren om snel de mogelijkheden voor een succesvolle herstructurering te verkennen. Heeft u vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met één van onze specialisten.