Thema Coronavirus VBK

Coronavirus: Corporate / M&A dienstverlening

Voorbeelden van zaken waarmee wij u van dienst kunnen zijn:

Governance & Besluitvorming

 • Het aanpassen van uw organisatie- en governancestructuur om de juridische controle over uw onderneming in deze crisistijd te centraliseren en het herzien van de checks & balances in uw goverance. Hierbij kunt u denken aan uitbreiding van het aantal leden van de raad van bestuur en raad van commissarissen, het wijzigen van externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuurders en toepassen van het 4-ogenprincipe, volmachten en het uitrollen van besluitenlijsten die voorafgaande goedkeuring behoeven.
 • Het begeleiden van besluitvorming van de raad van bestuur, raad van commissarissen en algemene vergadering over ingrijpende maatregelen binnen uw onderneming, waarbij wij de risico’s van bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid zoveel mogelijk beperken en in samenspraak met onze arbeidsrechtspecialisten adviseren over het vormgeven van adviestrajecten bij de (centrale) ondernemingsraad en de consultatie met de vakbonden.

Corporate transactions & Herstructureringen

 • Het begeleiden van aandelenemissies om nieuw bufferkapitaal of noodfinanciering aan te trekken
 • Het begeleiden van de conversie van schulden in aandelenkapitaal of het anderszins herstructureren van de schulden van uw onderneming
 • Het begeleiden van de verkoop van gezonde of ongezonde bedrijfsonderdelen, zowel door middel van activa/passiva-transacties als door middel van aandelentransacties (distressed M&A)
 • Het begeleiden van de aankoop van bedrijven in moeilijkheden (distressed M&A)
 • Het ringfencen van bedrijfsonderdelen ter voorkoming van besmetting van gezonde bedrijfsonderdelen met aansprakelijkheidsrisico’s
 • Het adviseren over en het begeleiden van de liquidatie van bedrijfsonderdelen, een doorstart of ziekenhuis- of sterfhuisconstructies
 • Het uitvoeren van een quick scan op uw onderneming om uw risico’s en mogelijkheden tot herstructurering in kaart te brengen

Corporate Litigation & Transactiegeschillen

 • Het begeleiden van aandeelhoudersgeschillen en geschillen tussen raad van bestuur, raad van commissarissen en/of aandeelhouders, onder andere over de implementatie (of het blokkeren) van herstructureringsmaatregelen
 • Het adviseren en procederen over aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en accountants
 • Het adviseren en procederen over claims onder garanties en vrijwaringen in de nasleep van een overname, joint ventures/samenwerkingen, participaties of fusie
 • Het adviseren en procederen over het afbreken van onderhandelingen over overnames, joint ventures/samenwerkingen, participaties of fusies