Coronavirus: Commerciële Contracten & Litigation

De overheid heeft maatregelen getroffen vanwege het coronavirus. Er wordt veelvuldig thuisgewerkt en sommige bedrijven moeten zelfs helemaal sluiten. Bijeenkomsten worden afgezegd, het personeel zit ziek thuis en/of leveranciers kunnen mogelijk niet meer leveren. Dit heeft effect op uw bedrijfsvoering en de contracten die u heeft gesloten. 

Praktische tips

  • Vraag je af in hoeverre de contractuele prestatie van de wederpartij/de eigen onderneming door de uitbraak van het coronavirus écht niet meer kan worden nagekomen (extra inspanning kan worden verlangd), en sla daarbij acht op hetgeen daarover in de overeenkomst is bepaald
  • Treed, waar mogelijk, in contact met de wederpartij om afspraken te maken over de (mogelijke) gevolgen van de uitbraak van het corona virus (zowel voor bestaande als voor nieuwe overeenkomsten)
  • Zorg, in het geval waarin je constateert dat je op korte of lange termijn in een overmachtssituatie komt te verkeren, voor tijdige (bewijsbare) melding daarvan aan de wederpartij

Waarvoor kunt u bij ons terecht

U kunt onder andere bij ons terecht met vragen over:

  • De mogelijkheden om een beroep te doen op overmacht in uw situatie
  • De mogelijkheden om een overeenkomst op te zeggen of buitengerechtelijk te ontbinden
  • De gevolgen van opzegging of ontbinding voor partijen
  • Onderhandelingen of correspondentie met uw wederpartij
  • Het opstellen of beoordelen van (overmachts)clausules in uw contract of algemene voorwaarden
  • Het voeren van gerechtelijke of arbitrale procedures